W Wilnie nie będzie metra

Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Transportu, które zaproponowało nie zatwierdzać projektu uchwały Sejmu o uznaniu projektu metra wileńskiego za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym.

zw.lt
W Wilnie nie będzie metra

Zgjęcie ilustracyjne Fot. Vilniausmetro.lt

Projekt uchwały przygotowany przez poprzedni parlament zakładał uznanie projektu wileńskiego metra za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym i proponował rządowi rozpoczęcie organizacji realizacji projektu metra.

W konkluzji Ministerstwa Transportu stwierdza się, że Sejm mógłby przyjąć proponowaną decyzję o uznaniu projektu metra za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym tylko wtedy, gdyby to władze Wilna najpierw podjęły decyzje o budowie metra i zainicjowały kroki zmierzające do uznania tego projektu za szczególnie ważny dla państwa.

Rada Miasta Wilna nie podjęła decyzji o realizacji projektu metra i w najbliższym czasie nie planuje takich kroków.

PODCASTY I GALERIE