W Wilnie marsz przeciwko wykluczeniu osób niepełnosprawnych

Kilkaset osób wzięło udział w piątkowym marszu centralną ulicą Wilna pod hasłem "Miasto dla wszystkich", protestując przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

PAP
W Wilnie marsz przeciwko wykluczeniu osób niepełnosprawnych

Fot. BNS/Lukas Balandis

Organizator akcji, Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że z powodu niedostosowania otoczenia osoby niepełnosprawne nie mają możliwości uczyć się z osobami w pełni sprawnymi, pracować oraz załatwiać spraw w urzędach. To z kolei powoduje wykluczenie emocjonalne, fizyczne i finansowe

Marsz, zorganizowany w przededniu Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, ma zwrócić uwagę władz samorządowych na konieczność dostosowania otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak zaznacza jedna z organizatorek marszu Henrika Varniene, „niepełnosprawni nie mogą wejść do wileńskich barów, publicznych toalet, nie mogą wjechać do parku, praktycznie cała Starówka jest dla nich niedostępna”.

Według danych Forum na Litwie tylko jedna trzecia niepełnosprawnych dzieci uczęszcza do szkół publicznych; pozostali uczą się w szkołach specjalnych, bądź w domach. Tylko jedna piąta placówek zdrowotnych jest dostosowana do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się i tylko 15 proc. takich placówek posiada specjalny sprzęt medyczny.

5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

PODCASTY I GALERIE