W Wilnie marsz pamięci Konstantego Kalinowskiego

W sobotę (23 marca) białoruskie organizacje pozarządowe organizują w Wilnie marsz pamięci Konstantego Kalinowskiego.

W Wilnie marsz pamięci Konstantego Kalinowskiego

Fot. Wikipedia/CC

Uczestnicy spotkają się o godz. 13.30 przy ulicy Św. Ignacego 11, następnie przejdą w pochodzie na pl. Łukiski do pomnika w miejscu egzekucji K. Kalinowskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty. W uroczystościach na pl. Łukiskim weźmie udział zastępca Ambasador RP Urszuli Doroszewskiej, Grzegorz Poznański.

Konstanty Kalinowski – rewolucjonista, komisarz Rządu Narodowego na województwo grodzieńskie w powstaniu styczniowym, bohater narodowy Białorusi, Litwy i Polski, z zawodu dziennikarz i prawnik.

W białoruskiej literaturze historycznej używanej jest okresowo pojęcie „powstanie Kalinowskiego”. W czasach radzieckich był przedstawiany jako bohater, samo powstanie styczniowe także było uważane za jeden z etapów walki o wyzwolenie robotniczo-chłopskie. Po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości w wyniku rozpadu ZSRR Kalinowski dalej był kreowany na narodowego bohatera, w tym okresie podkreślano wątki związane z dążeniem do niezależności Białorusi. Władze Białorusi ustanowiły w tym okresie order Konstantego Kalinowskiego. Pod rządami Łukaszenki stosunek do Kalinowskiego był początkowo pozytywny, ale po protestach z 2006 roku kiedy opozycja uznała Kalinowskiego za symbol oporu wobec władz, rząd rozpoczął tępienie jego kultu. Zlikwidowany został order jego imienia, powstanie styczniowe uznano za podporządkowane wyłącznie interesom polskim, a przeciw białoruskim. Obecnie władze powróciły do polityki historycznej prowadzonej przez władze carskie – uznają za bohatera Michaiła Murawiowa, który tłumił powstanie styczniowe

PODCASTY I GALERIE