W Wilnie czytano Mickiewicza

„Wy, czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę/ O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,/ I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze /Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach” - dzisiaj w kilku miastach Polski, a także we Lwowie i w Wilnie odbyła się  akcja „Przyjaciele Mickiewicza – Mickiewiczowi” , podczas której czytano publicznie „Do przyjaciół Moskali” Adama Mickiewicza.

Ewelina Mokrzecka
W Wilnie czytano Mickiewicza

,,Akcja poświęcona Mickiewiczowi bez Wilna nie byłaby pełna. To miasto jego młodości, kochane miasto w wierszach, bez Wilna nie mogło się obejść. Jest to miasto szczególne w tym zakresie, że tutaj dzięki Mickiewiczowi narodził się romantyzm i takich dowodów można znaleźć bardzo dużo” – wytłumaczył zw.lt Romuald Mieczkowski, wieleński pisarz i redaktor kwartalnika „Znad Wilii” , który wiersz wieszcza przeczytał po polsku. Pod pomnikiem w Wilnie wiersz został przeczytany również w języku litewskim przez  Birutė Jonuškaitė, dziennikarkę, poetkę, pisarkę i tłumaczkę, wiceprezes Związku Pisarzy Litewskich.

Mieczkowski poinformował, że jest to pierwsza tego typu akcja. ,,Jest to taki początek może jakiegoś większego projektu” – wyraził nadzieję pisarz.

Wybrana data 6 czerwca nie jest przypadkowa – tego dnia w Moskwie urodził się przyjaciel Mickiewicza, osoba, która wywarła ogromny wpływ na jego rozwój i wprowadziła w środowisko elity postępowej inteligencji rosyjskiej – Aleksander Puszkin. Rosyjski poeta, dramaturg i prozaik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego, autor wierszy politycznych o wymowie wolnościowej został zesłany za nie na Kaukaz – do dziś Puszkin funkcjonuje w zbiorowej świadomości, jako ofiara cara despoty.

Dla Mickiewicza, młodego poety i patrioty, walka z caratem o niepodległość Polski była tematem najważniejszych utworów. Podczas podróży do Rosji poznał środowisko młodych intelektualistów, dekabrystów. Relacje z nimi uświadomiły młodemu Mickiewiczowi, że mimo przynależności do narodu agresora łączy ich wspólny wróg, jakim jest car i carat, a także wartości takie jak wolność.

„Rocznica urodzin Puszkina to doskonały pretekst, aby przypomnieć o tej, jakże niezwykłej, przyjaźni poetów. To także dobry moment, aby powiedzieć raz jeszcze, że władza absolutna, nielicząca się z obywatelami i ich potrzebami nie ma dość mocy, aby zniszczyć przyjaźń, ideały i wspólnotę łączące ludzi pochodzących z różnych narodów” – podkreślają organizatorzy akcji z Instytutu Adama Mickiewicza, który w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia.

PODCASTY I GALERIE