W Wilnie „Czytanie Joachima Lelewela”

W dniach 6-7 listopada 2015 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto g. 3, Wilno) odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa “Czytanie Joachima Lelewela: przeszłość, rzemiosło historyka i społeczeństwo między XIX a XXI w''.

zw.lt
W Wilnie „Czytanie Joachima Lelewela”

Fot. Wikipedia/CC

W trakcie konferencji będzie otwarta wystawa „Zbiór kartograficzny Joachima Lelewela w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego” (otwarcie 6 listopada, 12:00 w Sali Lelewela Uniwersytetu Wileńskiego).

Konferencja „Czytania Joachima Lelewela” na wzór forum naukowego obejmie zarówno aktualne i współczesne tendencje naukowe, podczas którego będą analizowane i przemyślane zarówno litewskie jak i polskie doświadczenia i problemy historiograficzne z wileńskich czasów Lelewela,  tak i z doby obecnej. Wydarzenie ma na celu przedstawienie  dzieła J. Lelewela Historyka tudzież o łatwem i pożytecznem nauczaniu historyi (1815) jako studia programowego bardzo ważnego dla rozwoju historyki, w którym rozważane są kwestie aktualne również i XXI w.

Celem imprezy jest nie tylko stworzenie przestrzeni do dialogu między teorią historii, metodologii i historii historiografii dla polskich i litewskich historyków  XIX-XXI w. zajmujących się tymi tematami, lecz i pokazanie pełnej  panoramy paraleli, doświadczeń i ich problemów.  Bezpośrednio łączy się z tym kolejny cel przedsięwzięcia – wysunięcie na pierwszy plan wśród wspólnot akademickich i społecznych sensu i wartości rzemiosła historycznego w XXI w. Konferencja składa się z dwóch części: akademickiej i publicznej (wystawa, pokaz filmu). Część akademicką tworzą 3 sekcje (I sekcja „Lelewel i jego Historyka a współczesne problemy metodologii historii”; II sekcja „Główne paradygmaty historiografii polskiej i litewskiej”; III sekcja „Lelewel i problemy współczesnej historyczno-socjologicznej komparatystyki”), podczas której zostanie wygłoszonych 20 prelekcji.

Organizatorami konferencji są Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego i Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE