W Wilnie coraz więcej rodzin decyduje się na adopcję dziecka

We środę w Wilnie odbyło się spotkanie uczestników kampanii "Bezpieczna Litwa", podczas której został omówiony proces zmiany systemu opieki nad dziećmi oraz adopcji dziecka w regionie. Uczestniczyli przedstawiciele samorządu wileńskiego, wiłkomierskiego, solecznickiego, szyrwinckiego, trockiego i Elektrėnai.

zw.lt
W Wilnie coraz więcej rodzin decyduje się na adopcję dziecka

Restrukturyzację domów opieki nad dziećmi najwcześniej rozpoczęto w Wilnie. W stolicy reorganizacja odbywa się najszybciej. Do 2019 roku jest planowane zamknięcie wszystkich stołecznych domów dziecka. W tym roku na reorganizację placówek samorząd Wilna przeznaczył 1,5 mln euro- prawie o 1 mln więcej, niż w ubiegłym roku.

„W dalszym ciągu będziemy dążyć do tego, żeby wszystkie dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej miały możliwość dorastania w rodzinach, otoczeniu bliskich osób albo w tzw. „rodzince”, w której jest stworzony klimat domowy”- twierdzi mer miasta Remigijus Šimašius.

Zauważono również, że w Wilnie coraz więcej rodzin decyduje się na adopcję: w 2016 roku adoptowano 56 dzieci. W 2015 roku liczba adoptowanych dzieci wynosiła 44, rok wcześniej- 38.

Na Litwie zamieszkuje 9116 dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej. Każdego roku bez opieki zostaje ponad 2000 dzieci, a codziennie 3-4 dzieci trafia do placówek opieki społecznej. 60 proc. dzieci jest wychowywana w rodzinach zastępczych, 35 proc. w domach dziecka i 5 proc. w tzw. „rodzinkach”.

Na Litwie działają obecnie 93 domy dziecka, zarządzane przez samorządy, ministerstwo opieki społecznej i pracy oraz organizacje pozarządowe. Do 2019 roku mają być zamknięte wszystkie tradycyjne instytucje opieki społecznej nad dziećmi, czyli domy dziecka. Dzieci zamieszkają w tzw. „rodzinkach”, co pozwoli im na lepszą integrację w społeczeństwie.

Niedawno został również zamknięty i zreorganizowany dom dziecka w Mariampolu, Podbrodziu oraz Kownie. Zamknięto kilka domów dziecka w Wilnie. Dzieci zamieszkały w mieszkaniach. Opuszczone budynki zostaną przystosowane do innych potrzeb społecznych: powstaną centra pobytu dziennego, domy starców, centra kryzysowe itd.

Największym problemem, stojącym na przeszkodzie reorganizacji domów dziecka, jest sprzeciw ze strony pracowników instytucji, którzy obawiają się utraty miejsca pracy. Zreorganizowane zostaną również domy dziecka, w których zamieszkują dzieci niepełnosprawne.

PODCASTY I GALERIE