W Wilnie będzie więcej kolumbariów

W Wilnie maja powstać trzy nowe kolumbaria. O ile władze miasta wyrażą zgodę i zgłoszą się inwestorzy, segmenty kolumbariów powstaną na cmentarzach Antokolskim, Karwieliskim i Suderwiańskim.

W Wilnie będzie więcej kolumbariów

Fot. BFL/Redas Vilimas

Obecnie w Wilnie jest jedno kolumbarium – na nowym cmentarzu Liepynės. Jest tam 156 miejsc składowania urn z prochami. Wykupienie jednego miejsca kosztuje 1400 litów.

Rada samorządu stołecznego na dzisiejszym posiedzeniu rozważy możliwość budowy kolumbariów na trzech wileńskich cmentarzach. Zdaniem samorządu kolumbaria mają być wybudowane za środki prywatnych inwestorów.

PODCASTY I GALERIE