W Wilnie 85 Zgromadzenie Generalne Europejskiej Komisji ds. Turystyki

W Wilnie odbywa się dzisiaj jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń związanych z turystyką – 85 Zgromadzenie Generalne Europejskiej Komisji ds. Turystyki.

Mirosława Januszkiewicz
W Wilnie 85 Zgromadzenie Generalne Europejskiej Komisji ds. Turystyki

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Turystyka należy obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Raimonda Balnienė, dyrektorka Departamentu Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki:

Raimonda Balnienė

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej