Wilno i Wileńszczyzna
Mirosława Januszkiewicz

W Wilnie 85 Zgromadzenie Generalne Europejskiej Komisji ds. Turystyki

W Wilnie odbywa się dzisiaj jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń związanych z turystyką – 85 Zgromadzenie Generalne Europejskiej Komisji ds. Turystyki.

Turystyka należy obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Raimonda Balnienė, dyrektorka Departamentu Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki:

Raimonda Balnienė

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!