W Wilnie 10 nowych ulic

Decyzją Rady Miasta Wilna, 10 ulicom w starostwach: Ponary, Sznipiszki, Werki, Antokol, Poszyłajcie, Nowa Wilejka i Naujininki, nadano nowe nazwy.

zw.lt
W Wilnie 10 nowych ulic

Fot. BFL/Tomas Lukšys

W Ponarach nienazwane dotąd ulice będą się nazywały: Abromiškių, Raipolio, Janinos Umiastovskienės. W starostwie sznipiszskim ulica Šilutės, będzie się nazywała Kaltanėnų. W Werkach odtąd będą nowe ulice – Anupriškių i S. Gimžausko. Ulica Rato na Antokolu została zmieniona na Vaidilutės, a w Poszyłajciach ulica Gineitiškių na Augustų. Zmiany zaszły również w Nowej Wilejce. Ulica Ližiškių odtąd będzie się nazywała Ajerų, natomiast w Naujininkach nienazwaną ulicę nazwano – A.Zalatoriaus.

Więcej szczegółów na mapie:

PODCASTY I GALERIE