W Warszawie – o wsparciu mediów polskich na Litwie

Chcemy inwestować w jakość mediów polskich na Litwie – podkreśliła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z delegacją Zrzeszenia Media Polskie na Litwie w Warszawie 28 czerwca.

zw.lt
W Warszawie – o wsparciu mediów polskich na Litwie

„Zależy nam na bezpośrednim komunikowaniu się z przedstawicielami mediów polskich na Litwie, co pozwoli na poznawanie zarówno problemów, jak i konkretnych sugestii rozwiązań” – powiedziała wiceminister Pełczyńska-Nałęcz.

W piątkowym spotkaniu w Warszawie wzięli udział członkowie Zrzeszenia Media Polskie na Litwie – przedstawiciele wszystkich polskich redakcji na Litwie. Mówiono o wielu trudnościach, z którymi w codziennej pracy borykają się polskie tytuły, ale też o znaczeniu tych mediów, które częstokroć pełnią nie tylko rolę informacyjną. Odgrywają także ważną rolę w budowaniu porozumienia między Polakami a Litwinami, w kreowaniu wizerunku Polski i Polaków w świadomości społeczeństwa litewskiego. Doraźne wsparcie polskiego MSZ jest w tej sytuacji sprawą kluczową.

„Oczywiste jest, że media te nie mogą się do końca samofinansować” – przyznała wiceminister K. Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że obecnie polskie prawo nie pozwala na udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w innej formie niż w trybie konkursu. Zaznaczyła jednak, że MSZ planuje od przyszłego roku przyspieszenie procedury rozpatrywania projektów.

Zrzeszenie Media Polskie na Litwie powstało w maju br. W jego skład weszli przedstawiciele czasopism, radia, telewizji i portali internetowych. Intencją twórców Zrzeszenia jest wypracowanie pewnej formy integracji istniejących mediów.

PODCASTY I GALERIE