W tym roku mieszkańcom Wilna będzie jeszcze trudniej dostać się do pożądanych szkół

Co roku wielu rodziców głowią się i szukają sposobów na okłamanie systemu, aby zapisać dzieci do najbardziej pożądanej szkoły, a nie tej przypisanej do miejsca zamieszkania. Najpopularniejszym sposobem omijania systemu są fikcyjne deklaracje nie w swoim realnym miejscu zamieszkania i długoterminowe umowy najmu. Jednak to, jakie wymagania były ważne przy przyjmowaniu do placówek edukacyjnych w zeszłym roku, może nie być kluczowe również w tym roku.

delfi.lt
W tym roku mieszkańcom Wilna będzie jeszcze trudniej dostać się do pożądanych szkół

Fot. delfi.lt

Przyjęcie do szkoły zależy od wielu czynników, nie tylko od deklarowanego miejsca zamieszkania, m.in. od terminu złożenia oświadczenia, czy brat/siostra uczęszcza do tej placówki, czy dziecko było w przedszkolu tej placówki oświatowej, czy ma inne kryteria pierwszeństwa.

Rada Miasta Wilna zaktualizowała procedurę przyjmowania do szkół ogólnokształcących miasta Wilna oraz mapę terytorium szkół ogólnokształcących, które będą obsługiwane.

Podczas gdy rodzice zastanawiają się, czy umowa najmu rzeczywiście musi być poświadczona notarialnie, gmina postanowiła w ogóle nie umieszczać punktu dotyczącego umowy najmu w nowym opisie procedury. Przyjęcie w Wilnie odbywać się będzie na zasadzie terytorialnej, m.in. przeglądany będzie tylko adres oświadczenia dziecka i jednego z rodziców.

„Procedura rekrutacji jest aktualizowana co roku, z uwzględnieniem sugestii ludności i dyrektorów szkół, w celu zapewnienia jak największej przejrzystości w przyjmowaniu uczniów. Składając wniosek, wnioskodawca zaświadcza, że ​​dostarczone przez niego dane są prawidłowe. W przypadku wątpliwości co do dokładności i legalności danych Komisja ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających kryteria pierwszeństwa” – nowy porządek przedstawiła Alina Kowalewskaja, główny doradca administracyjny miasta.

Tak jak poprzednio, obszary usługowe są przypisane do każdej placówki edukacyjnej w Wilnie, dlatego głównym celem jest zapewnienie dostępności nauki zgodnie z programami kształcenia ogólnego dla osób mieszkających w obszarach usługowych szkolnych przypisanych do szkół. Jeżeli są wolne miejsca, do szkół gminnych mogą zostać przyjęte osoby mieszkające w innych obszarach usługowych szkół gminnych, a następnie również mieszkające w gminach sąsiednich. Należy zauważyć, że jedna instytucja edukacyjna jest przypisana do jednego konkretnego adresu.

W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących przydzielonych do szkoły w obszarze usługowym przekracza ustaloną liczbę uczniów, będzie możliwe przyjęcie bez kolejki w wypadku, jeżeli osoby są ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z powodu wad wrodzonych lub nabytych należących do obszaru usługowym szkoły, dzieci członków korpusu dyplomatycznego, dzieci żołnierzy zawodowej służby wojskowej Systemu Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, dzieci pracowników szkół pracujących w tej placówce w pełnym wymiarze godzin, dzieci, którzy ukończyli w tej szkole klasę podstawową (IV klasa) i chcą uczęszczać do klasy V, uczniowie, którzy ukończyli pierwszą część programu nauczania podstawowego w tej szkole (klasa VIII) i chcą uczyć się w klasie 9 (I gimnazjalnej), dzieci remigrantów, których rodzice zadeklarowali swój wyjazd z Litwy, adoptowane dzieci, podopieczni, opiekunowie. Dzieci z poważnymi upośledzeniami ruchowymi i dzieci z co najmniej jednym rodzicem, który ma poważne upośledzenia ruchowe.

Należy zaznaczyć, że dzieciom, które mają dwa lub więcej lat (od 2 do 6 lat) zadeklarowanego miejsca zamieszkania jednego z rodziców (opiekunów) oraz samego dziecka na terenie przydzielonym szkole przyznawane są 2 punkty. To kryterium pierwszeństwa dotyczy również dzieci, których deklarowane miejsce zamieszkania jednego z rodziców (opiekuna) oraz dziecko znajduje się w nowo nabytym lokalu (do 2 lat) na obszarze usługowym przydzielonym szkole. A dzieci, których termin złożenia oświadczenia wynosi 6 lat lub więcej w obszarze świadczenia usług, otrzymują 4 punkty.

Pierwszeństwo będą miały również te dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tej placówki. Jeśli szkoła jest terytorialna, 1 punkt pierwszeństwa przyznawany jest za uczącego się brata i/lub siostrę (rodzeństwa). Jeżeli szkoła nie ma charakteru terytorialnego, dzieci, których rodzeństwo już uczy się i kontynuuje naukę w wybranej przez siebie szkole w momencie składania wniosku w wybranej przez siebie szkole w ramach programu kształcenia podstawowego i/lub gimnazjalnego, ma prawo ubiegać się o wakaty na tę szkołę wraz z dziećmi z obszaru usługowego przydzielonego szkole.

Wypełniając wniosek za pośrednictwem elektronicznego systemu rodzic może wybrać maksymalnie trzy szkoły gminne w kolejności preferencji, z których jedna musi być wybrana zgodnie z obszarem obsługowym szkoły.

„Rekomendujemy wskazanie we wniosku liczby szkół, które mają możliwość skompletowania większej liczby osób w klasach. W zależności od zalecenia dziecku może zostać zaoferowane miejsce w wybranej instytucji edukacyjnej” – powiedziała A. Kowalewskaja.

PODCASTY I GALERIE