W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

Przedstawiciele ONZ, OBWE, Departamentu Mniejszości Narodowych RL, naukowcy i działacze społeczni dyskutowali dzisiaj w ramach konferencji, poświęconej mniejszościom narodowym, którą zorganizowała Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR). Spotkanie odbyło się w Samorządzie Miasta Wilna.

zw.lt
W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

Fot. Joanna Bożerodska

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) po raz trzeci organizuje konferencję, dotyczącą praw mniejszości w teorii i praktyce. Jak w rozmowie z zw.lt podkreśliła prawniczka Ewelina Dobrowolska z EFHR, sytuacja mniejszości narodowych na Litwie nie ulega zmianie. ,,Problem od 2010 roku pozostaje ciągle taki samy. Wciąż nie mamy ustawy o mniejszościach narodowych, pomimo że w Sejmie zarejestrowano kilka projektów” – mówi. Dodaje, że celem dzisiejszej konferencji jest m.in. dyskusja na temat przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych, pisowni imion i nazwisk, a także praw politycznych nie-Litwinów.

,,Eksperci zaprezentują swoje wnioski. Będziemy też się zastanawiać nad tym, czy na Litwie wdrożenie międzynarodowych standardów jest możliwe i w jaki sposób można to zrealizować” – zaznacza Dobrowolska.

Prelegentami konferencji są Ewelina Dobrowolska, prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka; dr Ljubica Djordjevic, Europejskie Centrum do Spraw Mniejszości; dr Fernand De Varennes, Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Mniejszości; dr Vida Montvydaitė, Kierownik Departamentu ds. mniejszości narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej; Anton Thomsen, doradca polityczny w Biurze Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości; Aleksander Radczenko, prawnik, członek zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego; dr Katarzyna Miksza, docent Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie; Karolis Dambrauskas, doktorant oraz młodszy pracownik naukowy w Instytucie Badań Etnicznych Litewskiego Centrum Badań Społecznych oraz dr Łukasz Wardyn, Ekspert ds. Mniejszości.

Warto przypomnieć, że pierwsza Ustawa o mniejszościach narodowych została przyjęta w 1991 roku. Akt prawny regulował m.in. używanie języka mniejszości narodowych i zezwalał na używanie podwójnego nazewnictwa. Na początku 2010 roku ustawa wygasła.

PODCASTY I GALERIE