W Solecznikach odbyło się posiedzenia komisji ds. nadzwyczajnych

Kwestia zagrożenia powodzi wiosennej zostały omówione podczas posiedzenia komisji ds. nadzwyczajnych rejonu soleczenickiego, które się odbyło w tym tygodniu.

W Solecznikach odbyło się posiedzenia komisji ds. nadzwyczajnych

Fot. salcininkai.lt

Dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz , który przewodniczył posiedzeniu, odnotował, że tej wiosny powódź raczej nie zagraża, z braku śniegu, ale jak zaznaczył, ..musimy być przygotowani na wszelką ewentualność i powziąć działania prewencyjne”.

Podczas posiedzenie Jan Świgliński z działu komunalnego przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok z oceny sytuacji przeciwpożarowej. Poinformował m.in., że w ubiegłym roku w rejonie solecznickim wybuchło 108 pożarów. Nieszczęśliwych wypadków, podczas których prowadzono działania ratownicze odnotowano – 52. przypadków ekstremalnych – 9. W czasie pożarów zginęły 4 osoby, utonęły również 4 osoby, a 5 zamarzło.

Podczas posiedzenia odnotowano, że – jeżeli chodzi o palenie ubiegłorocznej trawy – w rejonie sytuacja ulega poprawie.

W ubiegły weekend w kraju zarejestrowano 21 pożarów. Spłonęły 52 hektary łąk, w tym 44 hektary na Wileńszczyźnie.

Palenie trawy jest niebezpieczne i karane. Kara za palenie zeszłorocznej trawy wynosi od 200 do 1 tys. litów. Ponadto podpalacz musi wyrównać wyrządzone szkody. Narodowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa Litwy może też pozbawić taką osobę dopłat unijnych.

PODCASTY I GALERIE