W Senacie RP – o problemach polskich mediów na Wschodzie

W Senacie RP odbyła się konferencja "Media Polskie na Wschodzie", w której wzięli udział także przedstawiciele mediów polskich na Litwie.Na konferencji przyjęto statut Stowarzyszenia "Federacja Mediów Polskich na Wschodzie".

PAP
W Senacie RP – o problemach polskich mediów na Wschodzie

Fot. Michał Józefaciuk

Prezesem została Dorota Jaworska, redaktor naczelna gazety „Krynica” na Ukrainie. Wybrano także 5-osobowy zarząd, w którego skład wszedł między innymi redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz i 9-osobową radę programową, w której znalazł się też dyrektor generalny Radia Znad Wilii Mirosław Juchniewicz.

Stowarzyszenie ma przede wszystkim działać na rzecz rozwoju mediów polskich na Wschodzie, a także reprezentować interesy tych mediów wobec instytucji polskich, jak i krajów, w których działają. Członkowie założyciele stowarzyszenia przygotowali również stanowisko, skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym m.in. postulują, aby środki finansowe były przekazywane polonijnym mediom w styczniu każdego roku, a nie w maju, a także utworzenie dodatkowego funduszu przeznaczonego na realizację nowych inicjatyw, jak i rozszerzenie już realizowanych.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Junosza-Kisielewski przedstawił strategię tego resortu w zakresie opieki nad mediami polskimi na Wschodzie. Zasady, obowiązujące od 2014 r. – jak wyjaśnił – dotyczą Polonii z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Łotwy. Mają one sprawić – tłumaczył – że jeden wyłoniony w konkursie podmiot przejmie pełną odpowiedzialność za proces wsparcia wszystkich zasługujących na to beneficjantów w danym kraju przez dwa lata, co ma zapewnić stabilizację.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów polskich na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także parlamentarzyści i eksperci.

PODCASTY I GALERIE