W Sejmie RL konferencja poświęcona obchodom 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej

W Sejmie Republiki Litewskiej odbywa się konferencja pt. ,,Matka Boska – opiekunka narodów i państw“, poświęcona obchodom 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej – opiekunki Litwy.

zw.lt
W Sejmie RL konferencja poświęcona obchodom 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Trockiej

Fot. Joanna Bożerodska

Konferencję organizuje sejmowy Komitet Oświaty i Nauki oraz frakcja parlamentarna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Partnerami konferencji są Kuria Wileńska, Litewska Katolicka Akademia Nauk oraz Samorząd Rejonu Trockiego Arcybiskup.

,,Obraz Matki Boskiej Trockiej jest unikalnym pomnikiem wiary i historii Litwy. Potwierdza pobożność wielkiego księcia litewskiego Witolda, ukazuje rozwój państwowości naszego kraju, tradycje Kościoła (…)” – podczas otwarcia konferencji mówił poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz. Przypomniał uczestnikom spotkania, że rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Matki Boskiej Trockiej.

Metropolita wileński Gintaras Grušas zaapelował do zgromadzonych, by pochylili się nad pytaniem na jaką rzeczywistość obraz matki Boskiej Trockiej wskazuje w kontekście dnia dzisiejszego oraz zaproponował swą odpowiedź na to pytanie: ,,Maria trzyma dzieciątko Jezus, wskazując tym samym drogę wiernym, którą jest prawda, a człowiek został stworzony przez Boga”.

W obradach konferencji uczestniczą między innymi Pedro Lopez Quintana, arcybiskup, nuncjusz apostolski, arcybiskup Wacław Tomasz Depo, metropolita częstochowski.

Kult Matki Boskiej Trockiej

Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Bożej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim – koronowanym przez papieża Klemensa XI. Koronacji obrazu 4 września 1717 roku. dokonał biskup wileński Konstanty Brzostowski. Wcześniej, w 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Trokach i słynący łaskami obraz Matki Bożej są ściśle związane z wielkim księciem litewskim Witoldem. To Witold ufundował świątynię w 1409 r.

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.

Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 r., zaś w 1390 r. imperator Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.

Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go założonemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok rozpoczęto na początku XVII w. , pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 r. z Wilna, na czele z biskupem Wojną , Madonnę Trocką proszono o opiekę nad Litwą opanowaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.

Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII – XVIII w. jezuici w ramach walki z reformacją. Przez obrazem Trockiej Madonny modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.

W ostatnim stuleciu kult Matki Boskiej Trockiej został przyćmiony szybko szerzącym się kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który był koronowany w 1927 roku.

PODCASTY I GALERIE