W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

15 listopada, w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie dla zebranych mieszkańców rejonu przedstawiono Strategię Przyszłości Państwa „Litwa 2050”, po której odbyła się otwarta dyskusja na temat wielokulturowej przyszłości Litwy.

vrsa.lt
W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

Zgromadzonych powitał mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz. Będąc przedstawicielem wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej, mer podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę integracji aspektów różnorodności kulturowej do wizji przyszłości.

 „Ponieważ jest to poważny dokument, cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że ​​możemy przedyskutować i poobcować, może to będzie miało swoisty wpływ na ukształtowanie wspólnej wizji” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Mer, który wspólnotowość nazwał impulsem na przyszłość, miał nadzieję, że organizatorzy uwzględnią je w dokumencie wizji propozycje i pomysły, które pojawiły się w trakcie dyskusji. Zaapelował także o otwarte rozmowy, które są cenną okazją do poprawy tego, co ważne, aby przyszłość była jak najlepsza dla nas i naszych dzieci.

Treść wizji przedstawili członkowie Państwowej Rady Postępu. Realizacja wizji „Litwa 2050” zacznie się od przyszłego roku, ale nadal każdy może zgłaszać uwagi i komentarze, które zostaną uwzględnione. Dokument został przetłumaczony na język angielski, polski, rosyjski i migowy, nagłośniony i zaadoptowany tak, aby zapoznało się z nim jak najwięcej osób. Mottem tej wizji jest „Drogowskaz Litwa: kraj, w którym chcę żyć i tworzyć. Państwo, które chcę chronić”. Jak stwierdziła przedstawicielka rady, w haśle mieści się cała istota wizji.

Wizja przyszłości Litwy „Litwa 2050”  – to jeden z najważniejszych dokumentów 27-letniej perspektywy państwa, stworzony przez ekspertów, obywateli i innych współtwórców, łącznie ponad 2 tys. ludzi. Opisuje aspiracyjną przyszłość Litwy, przedstawia strategiczne wizje, ambicje, wartości i wskaźniki wpływu, które pokazują pożądane zmiany w warunkach społecznych, gospodarczych i środowiskowych kraju. Wizja opiera się na kulturze.

W otwartej dyskusji na temat różnorodności kulturowej wzięli udział: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, członkowie Państwowej Rady Postępu dr. Mariusz Antonowicz i Miša Jakobas, przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Daumantas Todesas, Szef Rady Brytyjskiej na Litwie Ona Marija Vyšniauskaitė. Rozmowę moderowała Aleksandra Ketlerienė, wykładowca Wydziału Komunikacji, dziennikarka polityczna i zastępca redaktora naczelnego LRT.lt.

W tle dyskusji poruszano kwestię różnorodności kulturowej, jak też inne tematy ważne dla mniejszości narodowych. Rozmawiano o samoświadomości narodowej, tożsamości narodowej, tendencjach dzielenia i jednoczenia społeczeństwa, aspektach edukacji, dzielono się spostrzeżeniami na temat szacunku i otwartości na inne kultury, barierach językowych, dyskutowano o możliwościach promowania integracji wspólnot narodowych i szerszego dialogu.

Swoimi opiniami w kontekście mniejszości narodowych na Wileńszczyźnie i poza nią podzielili się liczni przedstawiciele społeczności zgromadzeni na sali.

Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że należy dostrzegać i włączać wspólnoty narodowe w inicjatywy krajowe, krzewić wśród wszystkich obywateli poczucie, że Litwa jest państwem nas wszystkich, budować zaufanie pomiędzy różnymi społecznościami poprzez wspólne działania i zadania. Podsumowując dyskusję, jaką Litwę w 2050 roku pragną widzieć żyjące tu wspólnoty narodowe, życzono silnego i zjednoczonego społeczeństwa obywatelskiego oraz tego, aby każdy mógł przyczynić się do tworzenia przyszłej wizji swojego kraju.

Nagranie dyskusji „Wielokulturowa przyszłość Litwy: w kierunku tworzenia inkluzywnej i otwartej polityki” można obejrzeć na stronie samorządu na Facebooku.

Więcej informacji o wizji „Litwa2050”: https://lrv.lt/lt/lietuva-2050.

PODCASTY I GALERIE