W rejonie wileńskim z powodu ptasiej grypy ogłoszono sytuację nadzwyczajną

W odpowiedzi na potwierdzone przypadki ptasiej grypy na terenie rejonu wileńskiego, Komisja Sytuacji Nadzwyczajnych Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła na szczeblu samorządowym ogłosić sytuację nadzwyczajną, spowodowaną szczególnie poważną chorobą zakaźną ptaków (wirus wysoce patogenicznej grypy ptaków H5N8). Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy, pilnie zaostrza się kontrole handlu drobiem, hodowcom drobiu zabrania się trzymania drobiu poza pomieszczeniami oraz zachęca się do czujności i zgłaszania wszelkich zgonów drobiu.

vrsa.lt
W rejonie wileńskim z powodu ptasiej grypy ogłoszono sytuację nadzwyczajną

Fot. pixabay.com

Podejrzenia o możliwą ptasią grypę pojawiły się, gdy Państwowa Służba Żywności i Weterynarii (lit. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)) otrzymała doniesienia o martwych ptakach trzymanych na własne potrzeby w Rukojniach. Dochodzenie wykazało, że kury zakupione przy wejściach na targ w Rudominie były zarażone ptasią grypą.

Po przywiezieniu do swoich gospodarstw w dn. 17-18 kwietnia nowo nabytych ptaków, początkowo nie zaobserwowano żadnych zmian zdrowotnych, ale po 4-5 dniach zarówno nowo nabyte, jak i wcześniej utrzymywane ptaki zaczęły nagle konać, a przed śmiercią brody i grzebienie siniały.

Po zbadaniu próbek padłych kur w rejonie wileńskim potwierdzono obecność ptasiej grypy. Wirus wysoce patogenicznej grypy podtypu H5N8 potwierdzono w Narodowym Instytucie Oceny Ryzyka Żywnościowego i Weterynaryjnego za pomocą badania próbek tusz kurczaków pobranych z gospodarstw w Rukojniach, Rzeszy, Pogirach, Awiżeniach, Kowalczukach, a także w Wilnie i rejonie szyrwinckim. W wyniku dzisiejszych badań wirus ptasiej grypy został również potwierdzony w Mariampolu, Niemenczynie, Duksztach, Zujunach i Mejszagoli.

Według Vaidy Barkovskienė, dyrektor wileńskiego oddziału Państwowej Służby Żywnościowej i Weterynaryjnej, ptaki zakażone ptasią grypą są wwożone z Polski i sprzedawane przez 4 handlarzy. Infekcja jest przenoszona przez 3-4 – miesięczne kurczaki.

Hodowcy ptaków są zachęcani do informowania o martwych lub chorych kurczakach

W związku z niekorzystną sytuacją VMVT zwraca się do wszystkich hodowców drobiu, którzy zakupili kurczaki przy wejściach na targ w Rudominie w dniach 17-18 kwietnia, o niezwłoczny kontakt z bezpłatną linią telefoniczną VMVT pod nr. 8 800 40403, podanie adresu gospodarstwa i numeru swego telefonu, aby można by było wykonać badanie kliniczne ptaków. W przypadku martwych ptaków należy poinformować VMVT w celu pobrania próbek ptaków w ich gospodarstwach pod kątem możliwej grypy ptaków.

Podobnie wszyscy hodowcy drobiu, którzy zauważą, że ptaki już nie jedzą, przestają pić, mają trudności z oddychaniem, stają się apatyczni, sinieją grzebienie, bródki, puchną tkanki głowy i szyi, pojawiają się siniaki na skórze i błonach śluzowych lub nagle zdychają, powinni natychmiast skontaktować się z VMVT w celu pobrania próbek na obecność ptasiej grypy.

Wirus ptasiej grypy H5N8 ma wysoki wskaźnik śmiertelności wśród ptaków, dlatego prosimy mieszkańców o świadomość, ostrożność i odpowiedzialność!

Podczas sytuacji nadzwyczajnej handel ptakami jest zabroniony

Na posiedzeniu Komisja Nadzwyczajna omówiła kontrolę handlu ptakami, która jest niezbędna do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa i jego przenoszenia na inne fermy.

VMVT w ten weekend wykona również nieplanowe kontrole miejsc handlu ptakami oraz zorganizuje kontrolę graniczną ptaków przywożonych z Polski. Pojazdy będą sprawdzane pod kątem wwożenia ptaków bez niezbędnych dokumentów zakupu i dokumentów weterynaryjnych. Sprawdzane będą również informacje o możliwym nielegalnym handlu żywymi ptakami na obszarach do tego niewyznaczonych.

Zwracamy uwagę, że ptasia grypa nie jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi, jednak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa biologicznego.

Wirus może przetrwać w tuszach ptaków do 30 dni, dlatego nie zaleca się dotykania znalezionych martwych lub dzikich ptaków. Jest również wskazane, aby nie karmić dzikich ptaków z rąk, unikać innego bezpośredniego kontaktu z dzikimi ptakami.

W przypadku dotykania lub podnoszenia dzikiego ptactwa należy przestrzegać ścisłej higieny osobistej.

PODCASTY I GALERIE