W rejonie wileńskim są prowadzone prace asfaltowania dróg i ulic

Każdego roku w rejonie wileńskim prowadzone są prace doglądu i rozwoju dróg – drogi i ulice o znaczeniu lokalnym są stale budowane, doglądane i remontowane. W tym roku (dane do 09.30) ułożono już ok. 13 km nowej nawierzchni asfaltowej, prace trwają nadal.

zw.lt
W rejonie wileńskim są prowadzone prace asfaltowania dróg i ulic

Samorząd dokłada wszelkich starań i remontuje drogi w miarę możliwości finansowych. Z roku na rok z budżetu Samorządu przeznacza się coraz więcej środków na utrzymanie i prace rozwoju dróg oraz wykorzystuje się wszelkie możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z państwowych i unijnych funduszy strukturalnych.

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego z budżetu na poprawę infrastruktury przeznaczył ponad 2,5 mln EUR. Biorąc pod uwagę potrzeby i wzrost cen robót, ta kwota w ciągu roku wzrosła. Z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg wykorzystano już prawie 3,8 mln EUR.

Oprócz asfaltowania dróg stale prowadzone są inne prace utrzymania i rozwoju dróg – są doglądane i remontowane drogi i ulice o znaczeniu lokalnym, układane nowe chodniki, montowane znaki drogowe, rozbudowywane sieci ścieżek rowerowych itp.

Porządkowanie i asfaltowanie dróg i ulic to jedno z najistotniejszych i najczęściej stawianych pytań przez mieszkańców. Prawie każdy mieszkaniec mieszkający przy drodze żwirowej chciałby, aby droga i ulica prowadząca do ich domu były wyasfaltowane i wygodne. Należy jednak podkreślić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego nadzoruje ponad 2,5 tys. km dróg publicznych o znaczeniu lokalnym. Jest to jedna z największych sieci dróg lokalnych w całym kraju.

Niestety nadal większość stanowią drogi żwirowe. Znaczna część dróg i ulic w rejonie wileńskim należy do dróg o znaczeniu państwowym, których utrzymaniem, remontem i budową zajmuje się Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych.

Na podst. vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE