W rejonie wileńskim są prowadzone prace asfaltowania dróg i ulic

Każdego roku w rejonie wileńskim prowadzone są prace doglądu i rozwoju dróg – drogi i ulice o znaczeniu lokalnym są stale budowane, doglądane i remontowane. W tym roku (dane do 09.30) ułożono już ok. 13 km nowej nawierzchni asfaltowej, prace trwają nadal.

vrsa.lt
W rejonie wileńskim są prowadzone prace asfaltowania dróg i ulic

Fot. vrsa.lt

Samorząd dokłada wszelkich starań i remontuje drogi w miarę możliwości finansowych. Z roku na rok z budżetu Samorządu przeznacza się coraz więcej środków na utrzymanie i prace rozwoju dróg oraz wykorzystuje się wszelkie możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z państwowych i unijnych funduszy strukturalnych.

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego z budżetu na poprawę infrastruktury przeznaczył ponad 2,5 mln euro. Biorąc pod uwagę potrzeby i wzrost cen robót, ta kwota w ciągu roku wzrosła. Z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg wykorzystano już prawie 3,8 mln euro.

Zapraszamy do zapoznania się z wykonanymi pracami asfaltowania wg gmin.

W gminie Awiżenie została zaasfaltowana ul. Saulės, z nowych chodników cieszą się mieszkańcy ul. Liepos w Bukiszkach i mieszkańcy ul. Pergalės we wsi Rzesza.

Wyasfaltowano ulicę, zbudowano chodniki i zainstalowano oświetlenie na ul. Riešės we wsi Rzesza. Asfaltowanie trwa nadal we wsi Lindziniszki, a jednym z największych projektów – jest dobiegający końca projekt we wsi Galina, chutorze Rusoki Górne, chutorze Mała Rzesza, chutorze Galina i na ul. Kalno. W tym roku tu ułożono już prawie 1 km asfaltu. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku.

W 2021 r. Administracja Samorządu, IP „Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych” i Samorząd Miasta Wilna podpisały trójstronną umowę o współpracy „Zaprojektowanie i budowa tunelu komunikacyjnego, łączącego drogi i wiadukt dla pieszych na odcinku drogi krajowej A2 Wilno-Poniewież od 9.276 km do 10.238 km, zgodnie z którą trwają prace przygotowania projektu technicznego rekonstrukcji ul. Nesvyžiaus we wsi Bukiszki. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2024 r.

W gminie Bezdany w tym roku zakończono asfaltowanie ulicy Blūdikalnio. W gminie Bujwidze zaasfaltowano 420 m ulicy Šventinikų. Prace asfaltowania zbliżają się ku końcowi na ul. Ganyklų w gminie Dukszty, położono asfalt na ul. Gėlių w Giejsiszkach.

Niemało prac wykonano w gminie Czarny Bór. Wyasfaltowano drogi żwirowe Tiesioji, Miškinių, Geležinkelių ir Miško w Wołczunach.

W gminie Kowalczuki położono 744 m asfaltu na ul. D. Kuosinės, trwają prace na łączącej ulicy Sodų i Žaliašilio, będzie również asfaltowana droga dojazdowa. Smėlio 13, we wsi Kiena.

W celu przyspieszenia prac renowacji, Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynił się do realizacji znaczącego projektu na odcinku drogi krajowej Wilno-Szumsk. Prace renowacji wykonywała i finansowała Dyrekcja Dróg. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad pół miliona euro na budowę ścieżek na tym odcinku, sieci deszczowej i oświetleniowej.

Są zadowoleni z nowych dróg asfaltowych także mieszkańcy gminy Ławaryszki. We wsi Ławaryszki w tym roku została wyasfaltowana ul. K. Chodkevičius, która jest również wyposażona w oświetlenie. Są również zaasfaltowane ul. Pamiškių we wsi Siergiejewszczyzna i ul. Kranto we wsi Niewieryszki.

W gminie Mejszagoła prace asfaltowania prowadzono na drodze Justiniškės-Pašurnė-Daučioniukai i ul. Klevų we wsi Kiemiele. Obecnie trwają prace na ul. Šv. Antano.

W gminie Mariampol prace asfaltowania prowadzono na ul. Užusienio we wsi Tereszyszki i na ul Užupėnų we wsi Zareczany. Prace asfaltowania są również planowane na ul. Zasčiūnų we wsi Zaściuny.

Z pięknej asfaltowej drogi są również zadowoleni mieszkańcy wsi Podwarańce w gminie Miedniki – została zaasfaltowana ulica Bitininkų.

W gminie Mickuny zaasfaltowano drogi żwirowe Kairėnų i Mokyklos we wsi Kojrany. Odnowienie nawierzchni asfaltobetonowej przeprowadzono również na ulicy Užupio. Prace odnowienia prowadzone są na ulicy Gailiūnų we wsi Gailuny. Planowane jest również asfaltowanie ul. M. Koperniko w Gałgach.

Gmina Niemenczyn zaasfaltowała 249 m ul. Rudausių i 443 m ul. Gamyklos.

W mieście Niemenczyn są prowadzone roboty asfaltowe na ul. A. Mickevičiaus, remont kapitalny prowadzono również na ulicy dojazdowej od ul. Neries. Planowane jest również asfaltowanie odcinka ulicy Švenčionių 72. Warto podkreślić, że duży projekt czeka na park przy Kościele, budowany jest tu dodatkowy most i trwają prace nad budową ścieżek dla pieszych.

W gminie Niemież przeprowadzono remont kapitalny ul. Malūno we wsi Ogrodniki – zaasfaltowano 876 m ulicy.

W gminie Podbrzezie zaasfaltowano 250-metrowy odcinek drogi Kaušiadala – Čekonys.

W gminie Pogiry we wsi Sorok Tatary zaasfaltowano odcinek ul. Totorių (od ul. Totorių 1a do skrzyżowania z ul. Ramunių). Najwięcej prac przeprowadzono na ul. Ežero we wsi Tarniany – położono tu nawet 1 025 m asfaltu. Na ul. Draugystės we wsi Pogiry (od ul. Kalno) przeprowadzono remont kapitalny, ulica jest zaasfaltowana.

W gminie Rzesza na ul. Riešės zbudowano chodnik. Roboty asfaltowania przeprowadzono na ul. Žverališkių we wsi Wielka Rzesza. Zaasfaltowano również ulicę Pamiškės we wsi Zajezierce.

W gminie Rudomino wykonano wiele znaczących prac. Nawierzchnia asfaltobetonowa położona na ul. Gėlių we wsi Rudomino. Zaasfaltowano 695,3 m ul. Ilgoji we wsi Niedźwiedzie i ul. Turistų 2 we wsi Petesza. Rozpoczęto już duży projekt na ul. Naujakurių oraz na odcinku Čėkėnų we wsi Rudomino. Tu będzie rekonstrukcja, dla wygody pieszych zostaną zbudowane chodniki, zostanie tu zainstalowane oświetlenie drogowe.

W gminie Rukojnie we wsi Oszmianka przeprowadzono remont kapitalny i wyasfaltowano 400 m ulicy Smalinė.

W gminie Suderwie w tym roku zaasfaltowano 530 m ul. Putiniškių. Obecnie jest budowana ścieżka dla pieszych na ul. Pušyno we wsi Pakańce. Prace mają zakończyć się do końca roku.

W gminie Sużany położono 600 m nawierzchni asfaltobetonowej na drodze Šarkiškės – Minkelai – Jaučiavariai – Gudoniškės.

W gminie Szaterniki na ul. Aukštoji we wsi Łoźniki wykonano pełne asfaltowanie na istniejącej nawierzchni (250 m), a na ul. Vyšnių we wsi Dobromyśl położono nawierzchnię asfaltową.

W gminie Zujuny na ulicach Senųjų Gudelių we wsi Gudele, na ul. Vilties we wsi Zujuny, na ul. Č. Milošo we wsi Łojcie położono asfalt. Zaasfaltowano również ul. Sodų we wsi Zujuny i ul. Upės we wsi Granica, ul. Upės we wsi Lenkowszczyzna.

Oprócz asfaltowania dróg stale prowadzone są inne prace utrzymania i rozwoju dróg – są doglądane i remontowane drogi i ulice o znaczeniu lokalnym, układane nowe chodniki, montowane znaki drogowe, rozbudowywane sieci ścieżek rowerowych itp.

Porządkowanie i asfaltowanie dróg i ulic to jedno z najistotniejszych i najczęściej stawianych pytań przez mieszkańców. Prawie każdy mieszkaniec mieszkający przy drodze żwirowej chciałby, aby droga i ulica prowadząca do ich domu były wyasfaltowane i wygodne. Należy jednak podkreślić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego nadzoruje ponad 2,5 tys. km dróg publicznych o znaczeniu lokalnym. Jest to jedna z największych sieci dróg lokalnych w całym kraju.

Niestety nadal większość stanowią drogi żwirowe. Znaczna część dróg i ulic w rejonie wileńskim należy do dróg o znaczeniu państwowym, których utrzymaniem, remontem i budową zajmuje się Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych.

PODCASTY I GALERIE