W rejonie wileńskim rośnie liczba mieszkańców, ale unikają oni zameldowania

Rejon wileński jest jednym z samorządów kraju, gdzie liczba mieszkańców ciągle rośnie. Co prawda, nowi mieszkańcy często unikają zameldowania w rejonie.

zw.lt
W rejonie wileńskim rośnie liczba mieszkańców, ale unikają oni zameldowania

Fot. Joanna Bożerodska

Jak wynika ze statystyk Rejestru Mieszkańców, na początku stycznia 103 tys. osób, a w roku 2017 zarejestrowało się tu 254 nowych mieszkańców. Najczęściej mieszkańcy jako swoje miejsce zamieszkania deklarowali gminy Awiżenie, Rzesza, Zujuny, Suderwie i Dukszty. To w tych miejscowościach wydaje się także najwięcej pozwoleń na budowę.

„Najwięcej pozwoleń na budowę jest wydawanych w stronę Awiżeń, ale także Wielkiej Rzeszy i Zujun. Największym zainteresowaniem cieszy się pograniczne terytorium, które znajduje się najbliżej Wilna” – mówi radny rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W 2016 roku w rejonie wileńskim wydano 14 pozwoleń na budowę na 1000 mieszkańców przy średniej 6,5. W Indeksie Samorządów Litwy rejon wileński zajmuje 6 miejsce.

„W rejonie stwarzane są ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorząd ma fundusz wsparcia takich przedsiębiorst. Nie sądzę jednak, że to jest przyczyną zamieszkania nowych mieszkańców w rejonie wileńskich. Bardziej powoduje to lokalizacja – w pewnym sensie jesteśmy rejonem sypialnym Wilna. Natomiast przyszłość rejonu wileńskiego łączyłbym z rozwojem turystyki i rekreacji.

Niestety, z powodu tego, że nowi mieszkańcy często unikają zameldowania w rejonie wileńskim, traci on potencjalne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

„Wielu mieszkańców rejonu wileńskiego jest zameldowanych w Wilnie, przede wszystkim z powodu możliwości korzystania z przedszkoli w Wilnie. W rejonie często brak grup w języku litewskim. Z tego powodu tracimy podatki. Połowa mieszkańców takich miejscowości jak Zujuny, Rzesza, Awiżenie jest zarejestrowanych w Wilnie” – zauważa Duchniewicz.

PODCASTY I GALERIE