W rejonie wileńskim powstanie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka

Na „czarnej“ liście Wydziału Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego znajduje się 279 rodzin ryzyka socjalnego, w których rośnie 498 dzieci.

vrsa.lt
W rejonie wileńskim powstanie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Od 2011 roku na terenie rejonu wileńskiego z powodzeniem działa Spółka Budżetowa Centrum Kryzysowe Dziecka i Rodziny rejonu wileńskiego. Centrum może przyjąć do 24 dzieci, wobec których stosuje się opiekę tymczasową (okresem do 1 roku). W tym czasie pracownicy socjalni pracują z rodzinami, odnotowują ewentualne zmiany w ich zachowaniu i po roku podejmują decyzję – dziecko albo wraca do rodziny, albo wobec niego zostaje ustalona opieka stała.

W rejonie nie ma placówki stacjonarnej

O wielu lat instytucje pracujące w zakresie obrony praw dziecka rejonu wileńskiego borykają się z problemem braku w rejonie stacjonarnej placówki dla dzieci, które pozostały bez opieki rodziców. Z tego powodu dzieci z rejonu są zakwaterowane w domach opieki po całej Litwie. A przecież jednym z najważniejszych aspektów w procesie resocjalizacji rodziców, jest warunek, by dziecko pobierało pomoc będąc jak najbliżej swego miejsca zamieszkania. Pomaga to dziecku zachować więzi biologiczne z jego bliskimi i bliskim dla niego otoczeniem, a dziecko unika stresu spowodowanego zmianą miejsca i otoczenia.

Rozsiani na Litwie

Dzisiaj w placówkach opieki dziecka Republiki Litewskiej znajduje się 125 dzieci z rejonu wileńskiego.
54 dzieci znajduje się w wileńskim VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras (miesięczne utrzymanie ich kosztuje rejon 811 euro)
13 – Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras (710 euro)
13 – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (opieka darmowa)
13 – Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai (853 euro)
11 – Pabradės vaikų globos namai (782 euro)
7 – stołecznym Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ (720 euro)
4 – Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“ (504 euro)
4 – Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai (opieka darmowa)
3 – Vilniaus miesto vaikų pensionatas (877 euro)
1 ­– Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas (694 euro)
1 – NVGN „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ (760 euro)
1 – Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ (opieka darmowa)
W 2014 roku samorząd rejonu wileńskiego za pobyt w tych domach opieki dzieci z rejonu zapłacił ponad 1,8 mln litów (ponad 520 tys. euro)

Projekt placówki Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego

Jeszcze w 2011 roku Administracja rejonu samorządu wileńskiego, w obliczu braku podobnej placówki na swoim terytorium, rozpoczęła projektowanie gmachu placówki opieki socjalnej dzieci – Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego. Ma on wznieść się w miejsce obecnej nieczynnej szkoły w Duksztańskim starostwie we wsi Giejszyszki (powierzchnia parceli 2,084 ha).

W 2012 roku projekt przeszedł uzgodnienie z Ministerstwem Ochrony Socjalnej i Pracy Litwy. Podstawowym warunkiem specjalistów ministerstwa było zapewnienie od 2015 roku pobytu dzieci w placówce na zasadach rodzinnych – w grupkach nie większych niż 8 dzieci.

Zgodnie z projektem Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego przyjmie 6 rodzin, po 8 dzieci w każdej. Razem – 48 dzieci.

Placówka złoży się z kompleksu 4 budynków parterowych bez pomieszczeń piwnicznych, z garażem na samochód. Trzy budynki będą oddzielnymi domkami na dwa mieszkania – po dwie rodziny na każdy budynek. Mieszkania będą wyposażone w przedsionek, hol-szatnię, cztery pokoje (po 2 dzieci w jednym), toaletę, łazienkę, salon, kuchnię, pralkę, pomieszczenie dla opiekunów, pokój komputerowy.

Na terenie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego pomimo to znajdą się: odnowione boisko do piłki nożnej otoczone ścieżkami biegowymi, obok będzie też uniwersalne boisko do zabaw.

Na terytorium przewidziana jest studnia artezyjska, system ściekowy, podziemne pojemniki przeciwpożarowe, ogrzewanie geotermiczne. Będą też cztery altany, gdzie dzieci będą mogły się schować przed deszczem lub upalnym słońcem.

W planie rozwoju strategicznego na lata 2008-2015 samorządu rejonu wileńskiego na rozwój infrastruktury stacjonarnych usług socjalnych w 2011-2015 r. jest przewidziane 4 mln 348 tys. euro (15 mln Lt).

Usługi centrum

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego będzie placówką o kompleksowym świadczeniu społecznych usług socjalnych: usług ogólnych i specjalnych. W Centrum będą działały dwa działy – dział Opieki Dziecka i Dział Pomocy Rodzinie. 48 bez rodzicielskiej opieki dzieci otrzyma usługi opieki socjalnej; niepełnoletnie matki i rodziny, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, nabędą tu nawyki socjalne w zakresie wychowania dzieci oraz inne kompleksowe usługi pomocy socjalnej, opiekuni i wychowawcy będą przechodzili odpowiednie szkolenia i otrzymają w Centrum możliwość „odetchnienia”.

Etapy budowy centrum

Budowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego nastąpi dwoma etapami. Na pierwszym etapie zostanie zainstalowana wszelka niezbędna infrastruktura inżynieryjna, powstanie gmach administracyjny i jeden dom mieszkalny (do końca 2015 roku).

Ukończenie drugiego etapu budowy i pełnego wyposażenia Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego zaplanowane jest do końca roku 2016. Na 1 kwietnia 2015 roku zaaktowanych prac było na sumę 1 mln 884 tys. euro (6,5 mln Lt).

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE