W rejonie wileńskim – niedziałający dom dziecka za 3,5 mln euro

Pomimo skarg, że w systemie ochrony socjalnej brakuje funduszy na ochronę praw dzieci, Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy znalazło pieniądze na wsparcie wątpliwych projektów - pisze portal delfi.lt. Resort przeznaczył 100 tys. euro wsparcia dla domu dziecka w Giejsiszkach w rejonie wileńskim, który obecnie nie pełni swoich bezpośrednich funkcji.

delfi.lt
W rejonie wileńskim – niedziałający dom dziecka za 3,5 mln euro

Fot. Materiały prasowe

Koszty budowy obiektu wyniosły około 3,5 mln euro. W centrum miało zamieszkać 48 dzieci, od ponad roku jednak nie rozpoczyna ono swojej działalności, bo budynki nie spełniają wymogów.

Jak podał Samorząd Rejonu Wileńskiego, obecnie część pomieszczeń jest wykorzystywana dla innej działalności – działa tu oddział pomocy rodzinie i centrum dzienne, natomiast część budynku jest nieużywana. Departament Usług Socjalnych odmawia wydania placówce licencji, która pozwoliłaby udzielać instytucjonalnej opiei nad dziećmi. Powodem są niespełnione wymogi wobec pomieszczeń.

Przetarg na budowę tego obiektu wygrała spółka Chanita, która jest największym dostawcą usług dla samorządu.

Już podczas budowy ośrodek w Giejsiszkach doczekał się krytyki ówczesnej minister opieki socjalnej i pracy Algimanty Pabedinskienė. Urzędnicy ministerstwa zarzucali, że samorząd planuje założenie „koncentratu”, który oddzieli dzieci od społeczeńtwa – miały one mieszkać w odległej miejscowości, gdzie nie ma szkoły ani innej infrastruktury potrzebnej dla rozwoju młodego człowieka. Poza tym, według ministerstwa, budowa domu dziecka nie jest zgodna z realizowaną obecnie polityką państwa, dążącą do zmniejszania instytucjonalnych ośrodków opieki i przeniesienia dzieci do rodzin zastępczych. W 2015 roku ministerstwo przeznaczyło jednak dotację w wysokości 100 tys. euro na zakończenie prac.

27 stycznia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła wystosować otwarty wniosek do Sejmu i Rządu, aby zostały rozpatrzone podstawy prawne opieki społecznej.

PODCASTY I GALERIE