W rejonie wileńskim można już się ubiegać o wsparcie socjalne dla uczniów

Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że rodzice uczniów, których średni dochód na członka rodziny nie przekracza miesięcznie 525 litów, mogą ubiegać się o wsparcie socjalne - bezpłatne posiłki w placówce edukacyjnej oraz zakup przyborów szkolnych.

zw.lt
W rejonie wileńskim można już się ubiegać o wsparcie socjalne dla uczniów

Fot. Waldemar Baran

W sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów, wnioskodawca musi się ubiegać w zadeklarowanym miejscu zamieszkania, a jeżeli miejsce nie jest zadeklarowane – w urzędzie gminy, w której faktycznie zamieszkuje.

Przeciętny miesięczny dochód rodziny (nie może on przekraczać 1,5 rozmiaru UPD, czyli 525 litów) oblicza się według 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc zwrócenia się o pomoc socjalną dla uczniów.

Bezpłatne posiłki dla uczniów przydziela się od początku roku szkolnego do końca. Po złożeniu prośby – podania w roku szkolnym – od wejścia w życie decyzji o pomocy socjalnej dla uczniów – do końca roku szkolnego.

Na przybory szkolne przeznacza się 120 proc. wielkości kwoty UPD (156 lt) na jednego ucznia w roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że powyższą pomoc otrzymają ci uczniowie, których rodzice złożyli podanie do dnia 5 października.

,,W celu zapewnienia, żeby po powrocie po wakacjach letnich do szkoły uczniowie otrzymali posiłki, a od początku roku szkolnego byli zaopatrzeni w przybory szkolne, zapraszamy rodziców do ubiegania się o pomoc socjalną dla uczniów już teraz, a nie na początku roku szkolnego” – informuje Samorząd.

Informacje na temat wsparcia socjalnego dla uczniów można uzyskać w urzędzie gminy wg miejsca zamieszkania lub Wydziale Opieki Społecznej (ul Rinktinės. 50, Wilno, tel. 275 0063, 275 0557, 263 6001).

PODCASTY I GALERIE