W rej. wileńskim zmienia się tryb zbierania odpadów wielkogabarytowych

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że odtąd zbiórka wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów będzie się odbywać inaczej – odpady będą zabierane od mieszkańców. Nie będzie już punktów zbiórki, dokąd mieszkańcy przywozili odpady.

vrsa.lt
W rej. wileńskim  zmienia się tryb zbierania odpadów wielkogabarytowych

Fot. BNS/Egidijus Jankauskas

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, aby oddać duże i niebezpieczne odpady bytowe, powinni do 2 października br. skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, wskazując dane kontaktowe, dokładny adres i ilość odpadów.

Na terenach wspólnot ogrodniczych przewodniczący wspólnot muszą wybrać i uzgodnić z przedstawicielami starostwa miejsca odbioru tych odpadów (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodniczego).

Należy pamiętać, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów przy kontenerach wspólnego użytku.

Zbieranie dużych i niebezpiecznych odpadów w sposób objazdowy jest planowane w październiku i listopadzie br. Od mieszkańców w sposób objazdowy będą zbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny oraz odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, odpady lakierów, farb, rozcieńczalników, produkty chemii gospodarczej, baterie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady po remoncie mieszkań i zagospodarowaniu zagród) w sposób objazdowy nie będą zbierane. Odpady te od mieszkańców są przyjmowane bezpłatnie na dużych placach zbiórki odpadów. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” www.vaatc.lt/aiksteles.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy w październiku – listopadzie br. zostanie przedstawiony w najbliższym czasie na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt oraz w mediach.

Na podstawie p. 92 Regulaminu Porządkowania Odpadów Komunalnych, zatwierdzonego postanowieniem Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-513 z dn. 22 grudnia 2016 r., zarządzający odpadami komunalnymi i (lub) Administracja Samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, czasie i miejscu odbioru odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych.

PODCASTY I GALERIE