Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

W regionie wileńskim najwięcej samowoli budowlanej

Samowole budowlane nadal są częste i świadczą o tym chociażby cyfry. Od początku roku Państwowa Inspekcja Planowania i Budownictwa zarejestrowała 330 przypadków nielegalnych budowli, najwięcej, bo 133 w regionie wileńskim.

W regionie wileńskim najwięcej samowoli budowlanej
Fot. BFL/Andrius Ufartas

W przypadku stwierdzenia przeprowadzenia robót bez wymaganego pozwolenia inspektor nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki i przywrócenie do stanu poprzedniego lub zezwolić na legalizację samowoli budowlanej.

Według prawa, każdy przypadek samowoli budowlanej jest poważnym naruszeniem przepisów. Sprawca naruszenia podlega grzywnie – od 144 euro do nawet 10 tys. euro.