W radzie rejonu wileńskiego powstała frakcja socjaldemokratów

W ostatni dzień lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, na które pod obrady zgłoszono 48 pytań.

zw.lt
W radzie rejonu wileńskiego powstała frakcja socjaldemokratów

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Na posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zgodzili się zwiększyć dochody i asygnacje budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku. Przychody wsparcia finansowego Unii Europejskiej zwiększono o 144 789, 63 euro, a asygnacje na program konkurencyjności gospodarczej – o 144 789,63 euro. Uzyskane kompensacyjne środki pieniężne dla projektów inwestycyjnych stworzą możliwości rekonstrukcji placów zabaw w rejonie.

Tematem dyskusyjnym był projekt uchwały „O zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa samorządowego „Plan Rejonu Wileńskiego“, którą przewiduje się w najbliższym czasie tymczasowo wstrzymać działalność przedsiębiorstwa z powodu niewystarczającej ilości pracy, co powoduje straty finansowe. Jednakże decyzją większości, postanowienie, by wstrzymać pracę, dopóki będzie wystarczająco projektów dla zapewnienia opłacalnego działania przedsiębiorstwa, przyjęto. Założone w 2004 roku przedsiębiorstwo rejonu wileńskiego wykonywało zamówienia na usługi projektowe i inżynieryjne. Na koniec okresu finansowania UE w latach 2007-2013 spadła ilość zamówień. Oczekuje się, że po uruchomieniu kolejnych środków finansowania spółka będzie działała na pełną moc.

Rada zaaprobowała propozycję przedłużenia na okres trzech lat umowy o użytkowaniu nieruchomości samorządowych z Wileńską Terytorialną Giełdą Pracy o eksploatacji lokali niemieszkalnych o powierzchni 34,05 m. kw., w których są obsługiwani poszukujący pracy a także pracodawcy miasta Niemenczyn, gminy Niemenczyn, Sużany, Bezdany, Bujwidze.

Projekt uchwały „W sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego“ nie spełniał oczekiwań wszystkich członków Rady. Nowa wersja regulaminu ze zmianami, biorąc pod uwagę zmiany w Ustawie o Samorządzie oraz o inne akty prawne, doczekała się mnóstwa krytyki opozycji.

Jednogłośnie zaaprobowano propozycję przejęcia książek Biblioteki Narodowej Litwy, wśród których – katalog inkunabułów. Wartościowy majątek państwa zostanie przekazany prawem zaufania dla zarządzania, korzystania i rozporządzania do Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego.

Pod koniec posiedzenia Rada została poinformowana o utworzeniu nowej frakcji socjaldemokratów, w której będzie pracowało trzech radnych.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu wileńskiego vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE