W podwórkach posprząta jednak samorząd

Mimo wcześniejszych zapowiedzi wilnianie nie będą zobowiązani do samodzielnego utrzymywania czystości i porządku na terenie znajdującym się w promieniu 20 metrów od domów mieszkalnych. Taką decyzję podjęła dziś Rada Miasta Wilna. Dzięki odpowiednim poprawkom mieszkańcy będą mogli wybrać – sprzątać samodzielnie czy za porządkowanie terytorium płacić samorządowi.

zw.lt
W podwórkach posprząta jednak samorząd

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

W kwietniu 2013 r. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy wydał specjalne rozporządzenie, zgodnie z którym nie miasto, a sami mieszkańcy mieli być odpowiedzialni za porządkowanie terenów wokół domów. Samorządu musiały podjąć odpowiednie decyzje w tej kwestii. W Kownie nowe regulacje weszły w życie w połowie ubiegłego roku, w Wilnie i Kłajpedzie miały zacząć obowiązywać od lipca b.r.

Nowe zasady zakładały, że zarządca każdego budynku musi samodzielnie zapewnić zbieranie i wywóz śmieci sprzed domu, porządkowanie terenu, podwórek, koszenie trawników i poboczy dróg. Od września do listopada wspólnoty mieszkańców same muszą zadbać o zamiatanie liści, a zimą czyszczenie śniegu i posypywanie tworzącego się lodu.

Z powodu niezadowolenia mieszkańców Samorząd Miasta Wilna postanowił jednak odwołać to rozporządzenie i przedstawić Sejmowi poprawki do ustawy, zgodnie z którymi mieszkańcy będą mogli organizować sprzątanie terytoriów samodzielnie lub za odpowiednią opłatą pozostawić to samorządowi.

Opłata nie obejmowałaby porządkowania przestrzeni publicznych, zielonych stref, placów, dróg i ulic użytku publicznego, ponieważ za porządkowanie tych terytoriów odpowiadają samorządu

PODCASTY I GALERIE