W PE będzie rozpatrywana petycja dotycząca Polaków na Litwie

W czwartek (4 maja) odbędzie się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w kwestii petycji prawnika z Gdańska Tomasza Snarskiego z 31 marca 2011 roku, dotyczącej praw językowych Polaków na Litwie, dla której poparcie udzieliła Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR).

W PE będzie rozpatrywana petycja dotycząca Polaków na Litwie

Fot. tsnarski.wordpress.com

Po raz pierwszy petycja była rozpatrywana 24 kwietnia 2012 r. i pomimo sprzeciwu Litwy postanowiono sprawę kontynuować.
17 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego skierowała oficjalny list do rządu litewskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie problemów w niej poruszonych. Bardzo ogólna i wymijająca odpowiedź nadeszła dopiero 5 marca 2015 r.

„To bardzo ważne, że w Parlamencie Europejskim zdecydowano wskazać ową petycję jako przykład spraw z zakresu ochrony praw człowieka. Oznacza to, że problemy Polaków na Litwie zostały uznane za niezwykle istotną sprawę, wymagającą rozwiązania w duchu standartów ochrony praw fundamentalnych obywateli Unii Europejskiej. Natomiast Litwa, jako państwo członkowskie UE, powinna jak najszybciej zmierzyć się z problemem dyskryminacji językowej wobec polskiej mniejszości”– podkreśla Tomasz Snarski.

EFHR, która powstała jako odpowiedź na wzrost naruszeń i nadużyć w zakresie praw człowieka skierowała nie jedną petycję w sprawie praw mniejszości na Litwie. Fundacja ma nadzieję, że międzynarodowe naciski przyczynią się do poprawy sytuacji mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Litwy.

PODCASTY I GALERIE