W Parku na Zakrecie znaleziono rozlaną rtęć

W Parku na Zakrecie (Vingis), który jest dla wilnian ulubionym miejscem na spacery, znaleziono buteleczkę z rtęcią. Część rtęci była rozlana na ziemi.

zw.lt
W Parku na Zakrecie znaleziono rozlaną rtęć

Fot. VPGT

Niezwłocznie były poinformowane odpowiednie służby. Specjalistom udało się zabrac ok. 05 kilograma trującej substancji.

Obecnie trwa dochodzenie.

Rtęć  to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera). Rtęć jest jedynym metalem występującym w warunkach normalnych w stanie ciekłym.
Rtęć i większość jej związków jest silnie toksyczna i stanowi częste zanieczyszczenie środowiska.

Toksyczność rtęci polega na niszczeniu błon biologicznych i łączeniu się z białkami organizmu. W ten sposób rtęć zakłóca wiele niezbędnych do życia procesów biochemicznych.

Ostre zatrucie oparami rtęci wywołuje zapalenie płuc i oskrzeli prowadzące niekiedy do śmiertelnej niewydolności oddechowej. Inne objawy to: krwotoczne zapalenie jelit, niewydolność krążenia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Uszkodzeniu ulegają również nerki i układ nerwowy.
Spożycie związków rtęci powoduje ślinotok, wymioty, krwawą biegunkę, martwicę błony śluzowej jelit. Pojawia się również pieczenie w przełyku. Podobnie jak w zatruciu drogą oddechową uszkodzone zostają nerki.

Zatrucie przewlekłe małymi ilościami rtęci powoduje początkowo niespecyficzne objawy takie jak ból głowy i kończyn, osłabienie.

PODCASTY I GALERIE