W Olsztynie odbędzie się konferencja o mniejszościach narodowych

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych ,,Inter Gentes” mają zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów - problematyka mniejszości narodowych w Europie”.

Tomasz Otocki
W Olsztynie odbędzie się konferencja o mniejszościach narodowych

Fot. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-22 marca 2016 roku. Mile widziani są także goście z Litwy, zarówno studenci, jak i doktoranci oraz pracownicy naukowi.

„Problematyka mniejszości narodowych w Europie jest niezwykle ważna w kontekście procesów integracyjnych i nasilonej migracji. Często jest ważną kartą w relacjach między poszczególnymi państwami. Na wielu pograniczach dochodzi do rozłamów o charakterze destrukcyjnym, bywają one też zarzewiem konfliktów. Z drugiej strony to obszary unikalne pod względem obyczajów i kultury, czy języka. Wyzwanie normalizacji, stabilizacji, a przede wszystkim utrzymania dobrych stosunków stoi nie tylko przed władzami, ale również przed samymi mieszkańcami kontynentu. Wielonarodową i multikulturową Europę tworzy wiele mniejszości, które borykają się z licznymi problemami, ale jednocześnie jest miejscem pojawiania się ciekawych inicjatyw i nowych przemian” – piszą w przedkonferencyjnej zapowiedzi organizatorzy.

„Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka jest bardzo aktualna. Migracje ostatnich lat w Europie, a teraz sprawa uchodźców, wpływają na coraz większe zainteresowanie zaproponowaną problematyką. Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Jakie są aktualne problemy mniejszości narodowych w różnych państwach europejskich? W jaki sposób państwa prowadzą politykę wobec mniejszości narodowych? Na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji” – powiedział w rozmowie z zw.lt dr Krzysztof Sidorkiewicz, specjalista od stosunków polsko-litewskich, na którego adres e-mailowy (sidorkiewicz@wp.pl) należy przesyłać zgłoszenia. Ostateczny termin to 14 lutego 2016 r. Do 21 lutego 2016 roku zainteresowanym zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu wystąpień. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Obejmuje ona druk monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

„Dla osób z Litwy tematyka może być bardzo interesująca, chociażby ze względu na możliwość porównania sytuacji mniejszości narodowych w innych państwach europejskich. Sprawy mniejszości narodowych na Litwie są często komentowane w Polsce, dużo osób interesuje sie tą problematyką. Na pewno byłoby bardzo ciekawe wysłuchanie relacji bezpośrednio z Litwy. Serdecznie zapraszam wszystkich” – mówi w rozmowie z zw.lt dr Krzysztof Sidorkiewicz.

Uwaga: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Problematyka badawcza konferencji dotyczyć będzie różnych aspektów mniejszości narodowych i etnicznych, od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny.

Miejsce konferencji
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

PODCASTY I GALERIE