W Nowej Wilejce pojawią się ulice Romualdasa Ozolasa i Medarda Czobota

Kilkanaście ulic w Nowej Wilejce zostanie nazwanych nazwiskami zmarłych sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy z 11 marca 1990 roku.

BNS
W Nowej Wilejce pojawią się ulice Romualdasa Ozolasa i Medarda Czobota

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Ogółem pojawi się 15 nowych nazw m.in. Romualdasa Ozolasa, Vladimira Beriozova, Kazimierasa Uoki, Eduardasa Vilkasa, Medarda Czobota, Valerjonasa Šadreiki, Jokubasa Minkevičiusa, Stanislavasa Ilgūnasa, Jonasa Mačiusa, Juozasa Dringelisa, Pranciškusa Tupikasa, Gintautasa Iešmantasa, Nijoli Ambrazaitytė i Romualda Hofertienė.

Jedna z ulic zostanie nazwana ulicą Sygnatariuszy.

W Nowej Wilejce pojawia się ulice nazwane nazwiskami międzywojennych polityków m.in. Ernestasa Galvanauskasa, Leonas Bistrasa, Alfonsasa Lipniūnasa.

Medard Czobot był jednym z czterech Polaków w Radzie Najwyższej Litwy, którzy zostali sygnatariuszami Aktu Niepodległości.

Medard Czobot urodził się w 1928 r. w Miednikach, pracował jako lekarz, w latach 1990–1996 był posłem na Sejm RL. W latach 1997–2000 był radnym miasta Wilna.
Zmarł w 2009 r. w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE