W Nowej Wilejce pojawi się nowa przestrzeń publiczna

Nowa przestrzeń publiczna (0,278 ha) planowana jest na terenie starostwa Nowej Wilejki, u zbiegu ulic Czarnej drogi i Dalekiej, w pobliżu centrum handlowo-usługowego LIDL. Miejskie przedsiębiorstwo „Plan Wilna” wkrótce przedstawi mieszkańcom Wilna propozycje projektów.

madeinvilnius.lt
W Nowej Wilejce pojawi się nowa przestrzeń publiczna

Fot. Vilniaus Planas

Planowany teren znajduje się około 8 km od centrum miasta, w pobliżu znajduje się Park Regionalny Kolonii Wileńskiej.

W pobliżu znajduje się społeczność ogrodnicza i parking przy supermarkecie. Wyjątkowość terenu stanowi sztuczny zbiornik wodny oraz dąb o średnicy 103 cm. Wieloletni dąb, będący atrakcją dla okolicznych mieszkańców, a także ich żywopłoty świerkowe i tujowe.

Biorąc pod uwagę już nazwane szlaki i obiekty handlowe na wejściach na teren, działka oferuje szlaki turystyczne, miejsce do odpoczynku z ławkami, drewnianą ścieżkę spacerową dla dzieci, kosze na śmieci, oświetlenie. Na życzenie mieszkańców staw ma zostać ogrodzony. Dla strażaków zaprojektowano dostęp do wody pomiędzy parkingiem a stawem.

Po dokonaniu oceny istniejącej zieleni i jej stanu projektanci zaprojektowali dodatkowe zagospodarowanie terenu, które wzbogaciłoby przestrzeń publiczną i stanowiło barierę dla hałasu i zanieczyszczeń. Wybrano do niego niepotrzebne, średniej wysokości gatunki: kosodrzewiny, głuszce, giętki, hortensje itp.

Te propozycje projektów nie zostały jeszcze zatwierdzone przez samorząd. Specjaliści Wydziału Krajobrazu Miasta informują, że propozycje projektów będą oceniane dopiero po publicznej dyskusji ze społeczeństwem. Przy zatwierdzaniu propozycji projektów oceniana będzie ich zgodność z zadaniem przygotowania propozycji projektów, które zostanie wcześniej omówione na publicznym spotkaniu ze społecznością lokalną. Oceniana będzie również zgodność projektu z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wymaganiami, które zostały poruszone w zadaniu przygotowania wniosku projektowego. Dopóki propozycje projektów nie zostaną zatwierdzone przez samorząd, nie można przygotować projektu technicznego i nie można wydać pozwolenia na instalację projektu przestrzeni publicznej.

Projektant zaprasza mieszkańców do komentowania i zgłaszania sugestii do 28 lutego 2022 roku 12:00 lub podczas publicznego spotkania. Osoby zgłaszające swoje pomysły proszone są o wysłanie e-maila do „Planu Wilna”: e-mail modesta.mazuriene@vplanas.lt lub dzwoniąc pod nr. tel. 8 611 53649.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się zdalnie 28 lutego o godzinie 18:00. Link do logowania: https://cutt.ly/vvp

PODCASTY I GALERIE