W niedzielę – uroczysta inauguracja Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego

W niedzielę (18 maja) odbędzie się uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Status gimnazjum szkoła otrzymała w tym roku.

zw.lt
W niedzielę – uroczysta inauguracja Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego

Fot. Antoni Radczenko

„Ten rok jest dla nas szczególny, bo uzyskaliśmy status gimnazjum. Oznacza to, że spełniamy kryteria Ustawy o oświacie i oferujemy wysoką jakość nauczania. To po pierwsze, a po drugie – w Nowej Wilejce młodzież może uzyskać wykształcenie średnie. Zachowanie takiej szkoły jest bardzo ważne dla mieszkających tutaj Polaków” – mówi dyrektor placówki Helena Juchniewicz.

Nad uzyskaniem statusu gimnazjum pracowała cała społeczność szkoły.

„To taka szkoła rodzinna, przychodzą tu już trzecie i czwarte pokolenia uczniów. Mamy dobre wyniki, mamy czym się szczycić. W tym roku jesteśmy szkołą laureatką w konkursie „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”. W rankingu szkół tygodnika „Veidas” znaleźliśmy się na 52 miejscu” – wymienia dyrektorka.

„W szkole odbywają się też zajęcia pozalekcyjne, między innymi mamy bogatą ofertę sportową. Aktywnie działa harcerstwo – na bazie naszej szkoły powstał szczep 13-go Pułku Ułanów Wileńskich, liczący ponad 120 osób, z których 90 proc. harcerzy to nasi uczniowie lub absolwenci. To również daje możliwość rozwijania zainteresowań i wychowania w duchu odpowiednich wartości, takich jak odpowiedzialność, praca w grupie, bycie liderem, umiejętność zarządzania” – dodaje Helena Juchniewicz.

Uroczystości inauguracyjne gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce rozpoczną się w niedzielę o godzinie 9-tej rano. – w kościele św. Kazimierza odbędzie się Msza św. O godz. 11 w szkole odbędzie się uroczyste ślubowanie na sztandar i koncert, a od 12.00 potrwa festyn, podczas którego uczniowie poczestują przygotowanymi przez siebie smakołykami, będą gry, zabawy harcerskie, tańce integracyjne.

Udział w święcie zapowiada około 1000 osób: uczniowie, rodzice, nauczyciele, goście.

PODCASTY I GALERIE