W Mejszagole – Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL

4 czerwca, przy dworze Houwaltów w Mejszagole, na placu im. Lecha Kaczyńskiego, odbyła się XVI Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

zw.lt
W Mejszagole – Sprawozdawczo-wyborcza Konferencja Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL

Fot. Roman Niedźwiecki

W konferencji wzięło udział 172 ze 187 delegatów.

Odnotowano, iż oddział ma 53 koła, zrzesza 4228 członków.

W trakcie konferencji na kolejną kadencję jako przewodniczącego Wileńskiego Rejonowego Oddziału wybrano Waldemara Tomaszewskiego. Ze 172 głosujących 169 było „za”, a 3 powstrzymało się od głosu. Wiceprezesami zostali Maria Rekść, Robert Komarowski, Edyta Klimaszewska, Bożena Pietrulewicz, Albert Narwojsz i Waldemar Urban.

Podczas spotkania zostały omówione takie kwestie, jak działalność Zarządu i kół oddziału, organizacja imprez w rejonach jezioroskim, kiejdańskim, święciańskim, szyrwinckim, jak też w Wisagini, Kownie, czy Wilnie. Rozmawiano również o sytuacji polskich szkół i przedszkoli na Litwie oraz próbach zachowania dziedzictwa narodowego. Dyskutowano też o używaniu języka polskiego w życiu publicznym i sytuacji ekonomicznej ludności polskiej.

Podczas konferencji zostały przedstawione rezolucje dotyczące: powszechnego spisu ludności na Litwie, wypełnienia zapisów Traktatu polsko-litewskiego dotyczących polskiej mniejszości na Litwie, obrony tradycyjnej rodziny i rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Prałata Józefa Obrembskiego.

PODCASTY I GALERIE