W Lelewela rozpoczął się pierwszy etap akredytacyjny?

Samorząd złożył dokumenty w Ministerstwie Oświaty w sprawie Szkoły im. Joachima Lelewela, aby placówka od jesieni mogła wprowadzić program nauczania o profilu inżynieryjnym. Jest to pierwszy krok do przekształcenia szkoły w tzw. długie gimnazjum.

Antoni Radczenko
W Lelewela rozpoczął się pierwszy etap akredytacyjny?

Edyta Zubel/ Fot. Joanna Bożerodska

„Akredytacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na złożeniu podania do Ministerstwa Oświaty w sprawie prowadzenia od września nauczania o profilu specjalizacyjnym. Drugi etap to złożenie wniosku o przekształcenie w długie gimnazjum, który zrealizujemy jesienią, kiedy szkoła zostanie przeniesiona do gmachu przy ulicy Minties i będzie spełniała wszystkie warunki” – powiedział zw.lt wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Benkunskas jest przekonany, że pierwszy etap uda się zakończyć pomyślnie. „Z naszych rozmów z ministerstwem wynika, że resort nie będzie zwlekał. Minister podpisze rozporządzenie jeszcze przed wakacjami i nie trzeba będzie czekać do końca lata” – podkreślił wicemer.

Od ponad roku trwa konflikt pomiędzy społecznością Szkoły im. Joachima Lelewela a stołecznym samorządem. Samorząd poparł przekształcenie szkoły w długie gimnazjum, ale pod warunkiem, że placówka zostanie przeniesiona do gmachu byłej Szkoły im. Antoniego Wiwulskiego. Społeczność szkolna argumentuje, że gmach przy ulicy Minties nie jest przystosowany do przyjęcia takiej ilości uczniów. Samorząd ze swej strony twierdzi, że szkoła jest przygotowana do przyjęcia odpowiedniej ilości uczniów. Obecnie Szkoła im. Lelewela liczy 502 uczniów. Gmach Szkoły im. Wiwulskiego jest rozliczony na 456 osób.

„W nowym budynku jest wystarczająca ilość miejsc. Szkoła jest w stanie przyjąć taką liczbę uczniów, jaką posiada obecnie. Jeśli w przyszłości wynikną jakiekolwiek problemy, to szkoła będąc długim gimnazjum będzie musiała przeprowadzić selekcję uczniów, wówczas pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy Wilna. Obecnie sporo uczniów w tej szkole jest z rejonu” – wyjaśnił przed miesiącem zw.lt Benkunskas.

Spośród polskich szkół na Litwie na akredytację czeka również Szkoła im. Władysława Syrokomli.

PODCASTY I GALERIE