W kościele w Trokach poświęcono nowe dzwony

W kościele farnym w Trokach poświecono w niedzielę Wielki Dzwon - Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy, ważący 700 kg. Poświecono również dzwon 100-lecia Odrodzenia Państwa Litewskiego, który waży 470 kg.

zw.lt
W kościele w Trokach poświęcono nowe dzwony

Fot. Agata Radulewicz

Uroczystość poświęcenia dzwonów odbyła się w ramach przygotowywania się do obchodów w kraju w przyszłym roku dwóch jubileuszowych dat – 300. rocznicy koronacji obrazu obrazu słynącego łaskami Matki Boskiej Trockiej i 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości.

„Bicie dzwonu jest znakiem dla wszystkich mieszkańców, i dla wierzących, i niewierzących, że Chrystus zmartwychwstał. Dzwony dzwonią dla wszystkich. Wsłuchajcie się w głos dzwonów, żeby usłyszeć głos Chrystusa, który wzywa każdego osobiście i wszystkich razem. Pozwólmy, żeby te dzwony nas zjednoczyły przy Matce Bożej Trockiej, która jest ogłoszona patronką Litwy” – powiedział arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas podczas uroczystej mszy św.

Oba dzwony zostały odlane w Polsce, w Odlewni Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie.

„To nie jest przypadek, że dla uczczenia obu jubileuszych dat ważnych dla państwa i jego obywateli wybrano dzwony” – powiedział proboszcz parafii trockiej, ksiądz dziekan Jonas Varaneckas, wskazując, że „ich dźwięk, sięgający daleko poza granicami Trok, będzie przypomina o radosnych jubileuszach nie tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń”.

W niedzielę w trockim kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się też konsekracja ołtarza, zwieńczająca trwający od prawie 15 lat remont i renowacji średniowiecznej świątyni. Podczas remontu w kościele wymieniono dach, podłogę, okna, zainstalowano ogrzewanie, odrestaurowano obrazy kościelne, odnowiono zakrystię, prezbiterium, cześć organową, kościelne ogrodzenie i bramę wjazdową. Przeprowadzono też badania archeologicznie.

Z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu, Sejm Litwy rok 2018 ogłosił Rokiem Matki Boskiej Trockiej. Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Bożej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim – koronowanym przez papieża Klemensa XI. Koronacji obrazu 4 września 1717 roku. dokonał biskup wileński Konstanty Brzostowski. Rok wcześniej, 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uroczystości jubileuszowe w Trokach już we wrześniu br. zainauguruje tradycyjny, tygodniowy odpust. W ramach rocznych obchodów odbędzie się m.in. kongres maryjny, międzynarodowa konferencja w Sejmie, zostanie przygotowana wystawa, a także publikacja nt. cudownego obrazu.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Trokach i słynący łaskami obraz Matki Bożej są ściśle związane z wielkim księciem litewskim Witoldem. To Witold ufundował świątynię w 1409 r.

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.

Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 r., zaś w 1390 r. imperator Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.

Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go założonemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok rozpoczęto na początku XVII w. , pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 r. z Wilna, na czele z biskupem Wojną , Madonnę Trocką proszono o opiekę nad Litwą opanowaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.
Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII – XVIII w. jezuici w ramach walki z reformacją. Przez obrazem Trockiej Madonny modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.

W ostatnim stuleciu kult Matki Boskiej Trockiej został przyćmiony szybko szerzącym się kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który był koronowany w 1927 roku.

PODCASTY I GALERIE