W kierunku edukacji międzykulturowej

Przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wzięli udział w spotkaniu w ramach prezentacji projektu „PATRZ-CZŁOWIEK! W stronę edukacji międzykulturowej“, które odbyło się 19 listopada w Wilnie. Projekt był zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

zw.lt
W kierunku edukacji międzykulturowej

Fot. EFHR

Celem spotkania była prezentacja zrealizowanego projektu i omówienie możliwej współpracy na poziomie międzynarodowym. Wśród osób prowadzących spotkanie był między innymi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anatol Wap oraz niektórzy realizatorzy projektu: Edyta Jurkiewicz, Jadwiga Konopko, Katarzyna Kloczko.
Projekt edukacyjny był zrealizowany w celu zmiany postrzegania wielokulturowości, promocji tolerancji i zwrócenia uwagi na „Innego“ w społeczeństwie, a także odpowiedzią na nasilające się objawy dyskryminacji oraz nietolerancji ze względu na narodowość, religię, rasę, przekonania itd. W ramach projektu były realizowane działania na rzecz lokalnego środowiska, warsztaty dotyczące stereotypów i uprzedzeń oraz praw człowieka, zajęcia literackie i plastyczne, pisanie listów do przyszłych pokoleń, a także uliczne artystyczne działania performatywne i happeningi. Większość działań odbyła się w plenerze, czyli w przestrzeni publicznej, w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane edukacją międzykulturową oraz osoby pracujące w instytucjach kultury na Litwie. Po prezentacji projektu odbyła się również dyskusja oraz wymiana doświadczeń na temat programów i działań edukacyjnych realizowanych w celu zaznajomienia społeczeństwa z prawami człowieka, uświadomienia konsekwencji istnienia stereotypów i uprzedzeń.

Działalność w sferze edukacji zajmuje się również EFHR. Organizowane są cykliczne wyjazdy z wykładami na temat praw człowieka do szkół i domów dziecka, jest prowadzony projekt WOS (wiedza o społeczeństwie)dla uczni, promujący nowoczesne podejście do tematyki politycznej i społecznej, są organizowane konkursy artystyczne dla młodzieży, których celem jest zachęcenie do refleksji nad sobą, światem oraz zapoznanie się z prawami człowieka. Organizatorzy projektu „PATRZ-CZŁOWIEK! W stronę edukacji międzykulturowej“ wyrazili chęć nawiązania współpracy z EFHR w celu realizowania wspólnych projektów, promujących między innymi współpracę polsko-litewską. Fundacja ma również zamiar współpracować z organizacjami pozarządowymi z Podlasia, które realizują projekty edukacyjne.

EFHR chce rozszerzyć swoją działalność w dziedzinie edukacji, w szczególności promować aktywną postawę obywatelską i otwartość na różnorodność, a swoją działalnością wpłynąć na zmianę postawy ludzi wobec inności, opartą na zrozumieniu i szacunku. Tym samym w imieniu Fundacji zapraszamy do współpracy edukatorów i wolontariuszy, którzy chcą przyłączyć się do projektów organizowanych przez EFHR albo zainicjować działalność z dziedziny edukacji międzykulturowej.

PODCASTY I GALERIE