W indeksie samorządów Litwy rejon wileński zajął 6. miejsce

Litewski Instytut Wolnego rynku po raz siódmy ogłosił Indeks Samorządów. Liderem wśród dużych samorządów zostało Wilno, wśród małych samorządów prym wiodą rejon kowieński oraz kłajpedzki. W tym zestawieniu Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 6. miejsce, wspinając się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5 pozycji. Soleczniki plasują się w dole tabeli, zajmując miejsce 44-46.

Małgorzata Kozicz
W indeksie samorządów Litwy rejon wileński zajął 6. miejsce

Fot. Joanna Bożerodska

W rankingu oceniono 6 dużych samorządów miejskich oraz 54 rejonowe. Eksperci oceniali samorządy w kategoriach „Dla mieszkańca” uwzględniając wskaźniki gospodarki komunalnej, transportu, oświaty, opieki socjalnej i zdrowotnej, „Dla inwestora” biorąc pod uwagę inwestycje i rozwój oraz sferę podatków, a także „Zarządzanie” oceniając budżet, zarządzanie mieniem i administrację.

Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał w indeksie 62 punkty ze 100.

W porównaniu z innymi samorządami, najlepiej oceniono „Inwestycje i rozwój”, „Podatki” oraz „Opiekę socjalną i zdrowotną”. Gorsze wyniki odnotowano w kategoriach „Administracja” i „Usługi komunalne”.

„Samorząd rejonu wileńskiego był jednym z niewielu, do którego w roku 2016 więcej ludzi przyjechało, aby mieszkać i pracować, niż wyjechało. Przyczyniła się do tego rosnąca aktywność gospodarcza regionu” – piszą autorzy zestawienia.

W 2016 roku liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniosła tu 25 (średnia krajowa to 21), podczas gdy w roku 2013 sięgała 23. Rejon wileński znajduje się w czołówce także pod względem wydawania pozwoleń na budowę. W 2016 roku wydano tu 14 pozwoleń na 1000 mieszkańców (średnia wynosi 6,5).

„Kiedy gospodarka jest aktywna, polepszają się też wskaźniki socjalne, zmniejsza bezrobocie. W roku 2015 wynosiło ono w rejonie wileńskim 9,9 proc., w roku 2016 – 8,9 proc. (średnia w małych samorządach to 9,7 proc.). Liczba beneficjentów świadczeń socjalnych zmalała z 4,4 proc. do 3,5 proc.

Autorzy rankingu wskazują także, że w rejonie wileńskim panuje przychylne środowisko podatkowe, a taryfa podatku od nieruchomości była niższa niż średnia.

Instytut Wolnego Rynku pisze, że na gorszy wynik w kategorii „Usługi komunalne” wpłynęła nieprzejrzysta procedura wyboru operatora odpadów. Poza tym, administracja samorządu w 2016 roku jako jedyna na Litwie nie zatwierdziła planu zmniejszania nakładów administracyjnych.

Rejon solecznicki zdobył 48 punktów ze 100 możliwych. Pozytywnie zostały ocenione sfery „Zarządzanie mieniem” oraz „Opieka zdrowotna i socjalna. Z kolei kategorie „Inwestycje i rozwój”, „Usługi komunalne” oraz „Transport” zostały najbardziej w tyle w porównaniu z oceną średnią.

Były jednak także wskaźniki wyższe niż średnie, np. liczba osob na 1000 mieszkańców otrzymujących rekompensaty za ogrzewanie (2,4 proc. w porównaniu do 4,3 proc.), liczba długotrwałych bezrobotnych w porównaniu do ogólnej liczy bezrobotnych (23,4 proc. w porównaniu do 29,4 proc.).

„Wyniki „Zarządzania mieniem” również są dobre: w oparciu o dane przedstawione przez samorządy, w roku 2016 Samorząd Rejon Solecznickiego posiadał niewiele nieużytkowanego mienia – 50 metrów kwadratowych na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia w małych samorządach wynosi 265 metrów kwadratowych. Poza tym, ilość sprzedanych budynków i pomieszczeń była dwa razy większa niż średnia (43 proc. i 20 proc.)” – czytamy w indeksie samorządów.

Autorzy zarzucają jednak rejonowi solecznickiemu brak aktywności inwestycyjnej i przedsiębiorczej. W 2016 roku na jednego mieszkańca przypadło 16 euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych (średnia – 1127 euro), liczba inwestycji materialnych również byłą mniejsza (667 w porównananiu do 1506). Inne wskaźniki aktywności gospodarczej również nie sięgały średniej małych samorządów.

Ocena dziedzin usług komunalnych i transportu była dość niska z powodu braku konkurencji w świadczeniu usług (administrowanie bloków mieszkaniowych, wywóz śmieci, transport publiczny), nie ogłaszano przetargów publicznych, zabrakło udziału sektora prywatnego.

PODCASTY I GALERIE