W gościnie u księżnej holszańskiej. „Dwa kraje – wspólna kultura i historia“

W ramach projektu „Dwa kraje - wspólna kultura i historia“ w miniony weekend w rejonie oszmiańskim gościła 80-osobowa delegacja rejonu wileńskiego na czele z mer Marią Rekść.

Krystyna Kamińska

W piątek w Oszmianie, przy Muzeum Franciszka Bohuszewicza odbyło się otwarcie uroczystości związanych z realizacją projektu – zaprezentowano zbiorek poezji poetów wileńskich i białoruskich „Spotkania“, odbyła się prezentacja trasy turystycznej „Szlaki historyczne Wyżyny Oszmiańskiej“.
Szczególnie zadowoleni z ukazania się zbiorku poetyckiego byli twórcy z Białorusi.

Maria Rekść

W sobotę uczestnicy uroczystości udali się do pobliskich Holszan, gdzie do naszych czasów zachowały się, niestety, tylko ruiny jednego z najpiękniejszych niegdyś zamków na Wileńszczyźnie. Przedstawiciele władz rejonu oszmiańskiego podkreślali, że zamierzają zakonserwować to, co z byłej świetności zostało. A inspiracją dla nich jest rekonstrukcja Zamku w Miednikach w rejonie wileńskim.

W wyjątkowej scenerii, na tle ruin zamku w Holszanach odbyło się zorganizowane z szerokim rozmachem widowisko teatralne „W gościnie u księżnej holszańskiej“, które zachwyciło wszystkich zgromadzonych. Owa księżna – to oczywiście Zofia Holszańska, ‚matka królów’, czwarta żona króla Władysława Jagiełły.

W trakcie trwania święta odbywał się również jarmark rzemiosła ludowego twórców z Litwy i Białorusi. Panie z zespołu ‚Cicha nowinka’ oferowały palmy, uczyły również jak je uwić, swoje wyroby prezentowali kowal-artysta Władysław Kuzin z Szaternik, ceramik Margarita Czekolis z Podbrzezia, mistrzyni wycinanek Adolfina Germanavičienė z Pogir, pierniki wileńskie oferowała rodzina Gryszkiewiczów.

Już za niecały miesiąc, a dokładnie 27 września, podsumowanie projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia“ odbędzie się w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w gminie rukojeńskiej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej