W dawnym dworze Houwaltów w Mejszagole – Centrum Tradycyjnego Rzemiosła

W Mejszagole trwa renowacja dworu Houwaltów, gdzie za rok powstanie Centrum Tradycyjnego Rzemiosła. W ramach realizowanych kilku projektów, zrekonstruowana zostanie m.in. suterena i część pomieszczeń dawnego dworu, a także naprawiony dach.

zw.lt
W dawnym dworze Houwaltów w Mejszagole – Centrum Tradycyjnego Rzemiosła

Fot. Joanna Bożerodska

Po remoncie, dawny dwór Houwaltów będzie miejscem spotkań z twórcami ludowymi oraz zajęć edukacyjnych . Będą tu organizowane seminaria, konferencje, projekty wydawnicze, święta folklorystyczne.

Majątek w Mejszagole Houwaltowie nabyli w końcu XVIII w., w dworku mieszkali do wybuchu II wojny światowej. Ostatnim właścicielem był Jerzy Houwalt, uczestnik wojny bolszewickiej i walk z sowietami we wrześniu 1939 r., major AK w powstaniu warszawskim.

Po II wojnie światowej, w czasach sowieckich, na terenie dawnego majątku działał sowchoz. Następnie w dworze mieściła się szkoła litewska, a po wybudowaniu w miasteczku nowego gmachu szkoły, budynek dawnego dworu został przekazany na cele kulturalne.

Przed wojną z państwem Huowaltów była związana rodzina Anny Aleksandrowicz, dzisiaj emerytowanej nauczycielki języka polskiego z Mejszagoły. Mama pani Anny była nianią, a później pokojówką u państwa Houwaltów.

Anna Aleksandrowicz

Pani Anna Houwalt trzymała m.in. pani Annę Aleksandrowicz do chrztu i to pani Huowaltowa wybrała imię dla pani Anny.

Anna Aleksandrowicz

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej