W czasach sowieckich zburzona kaplica przy kościele św. Piotra i Pawła zostanie odrestaurowana

Zabytkowa kaplica Pana Jezusa, która została zburzona w czasach sowieckich, zostanie odbudowana przy kościele św. Piotra i Pawła. Odbudowę barokowej kaplicy przy ulicy Antokolskiej sfinansuje Fundacja Dobroczynności i Pomocy Janukonis, która wczoraj podpisała umowę sponsorską z przedstawicielami kościoła. Przewiduje się, że kaplica zostanie odbudowana w 2023 roku.

lrytas.lt
W czasach sowieckich zburzona kaplica przy kościele św. Piotra i Pawła zostanie odrestaurowana

Fot. Fundacja Janukonis

„To dobra wiadomość nie tylko dla wiernych, ale także dla wszystkich mieszkańców Wilna i gości. Stopniowo zajmujemy się zagospodarowaniem różnych przestrzeni, elewacji i terenu kościoła, ale szczególnie ważnym wydarzeniem w historii Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła jest odbudowa zniszczonej przez Sowietów kaplicy Pana Jezusa” – mówi Wojciech Górlicki, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Według Vitasa Janukonisa szefa Fundacji Janukonis murowana kaplica przed jednym z najpiękniejszych kościołów katolickich na świecie odrodzi się w swojej autentycznej formie. „Barokowa kaplica Pana Jezusa jest dobrze zachowana nie tylko na fotografiach, ale także na dokładnych rysunkach. Dbając o prace konserwatorskie, będziemy dążyć do autentyczności kaplicy – ​​będziemy opierać się na rozwiązaniach przedstawionych na rysunkach przechowywanych w archiwum Departamentu Dziedzictwa Kulturowego” – mówi V. Janukonis.

Dokładna kwota, która będzie potrzebna do prac związanych z odbudową, nie jest jeszcze jasna. „Zobowiązaliśmy się zadbać nie tylko o finansową stronę tego ważnego dla mieszkańców Wilna projektu, ale także o pomoc w organizacji projektu i rekonstrukcji kaplicy” – mówi V. Janukonis.

W czasach sowieckich, po II wojnie światowej, kiedy rozpoczęła się odbudowa ulic, część budynków kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła zostały zburzone. Około 1953 roku taki los spotkał stojącą przed kościołem kaplicę Pana Jezusa. Po wybudowaniu mostu w Żyrmunach w 1966 roku na jego połączeniu z ulicą Antakalnio zainstalowano rondo.

Obecnie odrestaurowanie kaplicy w jej dokładnej historycznej lokalizacji jest obiektywnie niemożliwe ze względu na rondo.

Według spółki miejskiej „Plan Wileński”, która zbadała możliwości zagospodarowania terenu kościelnego w 2020 roku, możliwym miejscem renowacji kaplicy Pana Jezusa jest skrzyżowanie obecnej ulicy T. Kościuszki prowadzącej na Antokol i skrzyżowanie ulicy prowadzącej z klasztoru z osiami głównego wejścia na cmentarz. Tak, mimo że znajduje się około 18 metrów od jej dokładnego miejsca historycznego, kaplica stałaby się główną atrakcją placu przed kościołem.

Kaplica Pana Jezusa będzie w liście innych śladów chrześcijaństwa zniszczonych przez Sowietów, a później odbudowanych w Wilnie. Chyba najbardziej znanym z nich jest Pomnik Trzech Krzyży, który został wysadzony przez władze sowieckie w 1950 roku i odbudowany w 1989 roku.

Jednym z najważniejszych i najpiękniejszych symboli Wilna jest obecny Kościół św. Piotra i Pawła, został zbudowany przez hetmana Michała Kazimierza Paca, który starał się upamiętnić wyzwolenie Wilna z ucisku rosyjskiego. Obecny wygląd kościół uzyskał w 1676 roku. Wcześniej stał tu drewniany kościół, który został zniszczony podczas wojen z Moskwą.

Działająca od 2020 roku Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Janukonis przeznacza środki na rozwiązywanie najbardziej drażliwych problemów Litwy i wspieranie projektów o dużym znaczeniu społecznym. Założycielem funduszu jest Andrius Janukonis, Prezes Zarządu grupy spółek ICOR.

PODCASTY I GALERIE