W ciągu 2 lat Wilno zniszczy 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego

Samorząd Miasta Wilna podjął nowy, wieloletni plan regulacji ilości roślin inwazyjnych do 2022 roku.

zw.lt
W ciągu 2 lat Wilno zniszczy 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Zdaniem specjalistów ds. ochrony środowiska, dana inwazyjna roślina zajmuje coraz większe obszary, wypiera inną roślinność i stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Do tej pory barszcz Sosnowskiego zwalczano środkami, które spowolniły rozprzestrzenianie się tej inwazyjnej rośliny, ale nie zniszczyły jej całkowicie. Często wysiłki mające na celu kontrolowanie rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej rośliny ograniczały się do jednego sezonu.

Pełna realizacja planu działań rozpocznie się wiosną tego roku.

W planie walki z barszczem Sosnowskiego – opryski herbicydami, wykopaliska na terenie parków Werki-Kolonia Wileńska oraz w pobliżu zbiorników wodnych.

Obecnie na terenie Samorządu Miasta Wilna barszcz Sosnowskiego występuje na obszarze 18 ha, ale obszary te ulegają ciągłym zmianom. Teren jest zurbanizowany, otoczony parkami, obszarami chronionymi, lasami, łąkami i otwartymi nieużywanymi terenami, na których barszcz Sosnowskiego może łatwo się rozprzestrzeniać, dlatego ważne jest jak najszybsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się rośliny na przyległe tereny. Prace natryskowe rozpoczynają się już w ten weekend.

Wszystkie lokalizacje barszczu Sosnowskiego są monitorowane na stale aktualizowanej mapie: https://bit.ly/3erAGjN

Z budżetu Ministerstwa Środowiska i samorządu na walkę z barszczem Sosnowskiego przeznaczono około 94 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE