W centrum Solecznik trwają prace budowlane

W Solecznickach trwają prace przebudowy centrum miasta. Obecnie intensywne prace odbywają się przy ulicy Szkolnej, gdzie kładziony jest asfalt, nowe chodniki, budowa dwóch parkingów: przy parku i Centrum Kultury. Będzie tu też nowe oświetlenie.

zw.lt

Zakończenie projektu  „Uporządkowanie infrastruktury urbanistycznej i sformowanie krajobrazu Solecznik” , w skład którego wchodzi także rekonstrukcja placu miejskiego i budowa boiska przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, przewidziane jest na grudzień 2014 roku. Prace budowlane ulicy Szkolnej planuje się jednak skończyć przed nowym rokiem szkolnym.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej