W 2018 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przyznała 584 stypendia

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” opublikowała raport z działań w 2018 roku. Jednym z nich był projekt „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”.

zw.lt
W 2018 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przyznała 584 stypendia

Fot. Joanna Bożerodska

Celem ,,Programu stypendialny PLus – Aktywny Student” jest pomoc młodzieży polskiego pochodzenia studiującej na uczelniach wyższych w krajach zamieszkania oraz jej aktywizacja w środowiskach polonijnych.

W ubiegłym roku Fundacja przyznała 584 stypendia dla studentów polskiego pochodzenia z 16 krajów: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.
Pomoc stypendialna, poza czynnikiem motywującym, dla większości objętych programem studentów stanowiła istotne wsparcie socjalne, dzięki któremu wielu z nich mogło kontynuować studia wyższe.

Działając na rzecz wsparcia młodzieżowych środowisk polonijnych Fundacja dofinansowała projekty realizowane przez dwie nieformalne grupy młodzieży polskiej – reaktywowane Kluby Aktywnych Stypendystów – Lwowski Klub Młodzieży „Strefa Młodzieży” oraz młodzież zrzeszoną przy Studenckim Klubie Polskim w Żytomierzu. W 2018 roku został utworzony również Klub Studencki „Juventa Wileńska”, który uczestniczył w projekcie wymiany młodzieży realizowanej przez lwowski Klub “Strefa Młodzieży”.

PODCASTY I GALERIE