VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pokrowskije kołokoła”

W dniach 25-28 września mieszkańców i gości stolicy Litwy zaprosi VIII Międzynarodowy Festiwal „Pokrowskije kołokoła”. Sale koncertowe i kościoły Wilna zostaną ponownie wypełnione wyjątkową energią głosów wykonawców i zabarwione jasnymi kolorami różnorodnych strojów ludowych.

zw.lt
VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pokrowskije kołokoła”

Festiwal „Pokrowskije kołokoła” jest przede wszystkim dla tych smakoszy, którzy potrafią ocenić wielką siłę tradycyjnej sztuki ludowej. Zobaczyć, jak ludzie w różnych krajach, cenią i zachowują swe tradycje przekazując je z pokolenia na pokolenie; docenić piękno i bogactwo kultury ludowej; pouczyć się śpiewu, tańca i dawnych obrzędów od autentycznych wykonawców muzyki tradycyjnej; zwyczajnie poobcować z artystami ludowymi, dowiedzieć się, jak to było w dawnych czasach – to są podstawowe cechy, ofiarowane każdemu widzowi festiwalu.

Ważne jest również pokazać, że kultura tradycyjna kroczy zgodnie z duchem czasu, do niej zwracają się słynni kompozytorzy, reżyserzy, oferując publiczności nowe formy, bardziej zrozumiałe dla współczesnego człowieka. Dlatego takie kompozycje jak „Stara wiara”, „Etnosfera – Nowe tchnienie tradycji”, „Rapsodia Ludowa” powstają na festiwalu co roku i uzyskują coraz większą popularność.

Nazwa festiwalu wybrana na cześć prawosławnego święta – Opieki Najświętszej Bogurodzicy (z ros. Pokrow – ochrona). Do tego czasu, jesienią, kończono wszystkie prace na polu i rozpoczynały się wiejskie zabawy, sprawiano wesela, urządzano targi. Mieszkańcy Wilna i goście stolicy ponownie zostaną wciągnięci w błyskotliwy wir folklorystycznego maratonu muzycznego!

ŚCIEŻYNKO, TY PAŃSKA – pierwsza zwrotka duchowego wersetu. Pod tym tytułem 25 września o godzinie 13 odbędzie się koncert z okazji otwarcia festiwalu „Pokrowskije kołokoła” w Cerkwi Znamieńskiej (Cerkiew Ikony Matki Bożej „Znak”). Piosenki religijne, tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe i wielkanocne, psalmy wykonają zespoły folklorystyczne z Rosji, Litwy, Ukrainy.
Tego samego dnia o godzinie 19 w kościele św. Katarzyny odbędzie się już tradycyjny koncert MUZYKA DLA SMAKOSZY. Tu przedstawione zostaną przykłady śpiewanego, tanecznego i obrzędowego folkloru Abchazji, Białorusi, Holandii, Włoch, Polski, Rosji, Ukrainy, Estonii i etnicznych wspólnot Litwy. Bilety można nabyć w kasach bilietai.lt.
GALOWY KONCERT FESTIWALU odbędzie się 26 września o godzinie 19 w Litewskiej Filharmonii Narodowej – zapowiada się na barwną i niezapomnianą uroczystość. Przykłady dawnego folkloru – piosenki, tańce i obrzędy, wykonane przez najlepsze zespoły z Abchazji, Białorusi, Holandii, Włoch, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Estonii – to tylko pierwsza część koncertu. Tradycyjnie festiwal „Pokrowskije kołokoła” szykuje premierę. RAPSODIA LUDOWA litewskiego kompozytora Gediminasa Rimkus-Rimkevičiusa, to utwór, zwycięzca konkursu kompozytorskiego, organizowanego przez festiwal „Pokrowskije kołokoła”, Związek Kompozytorów Litwy i Litewską Filharmonię Narodową, przy wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej. Misją twórczą organizatorów festiwalu jest wchłonięcie zapału narodowego melosu, rytmu i poetyki ludowej do muzyki współczesnej. Chcielibyśmy przyciągnąć uwagę profesjonalnych muzyków, kreatywnych młodych ludzi i wszystkich tych, dbających o tradycyjną kulturę oraz zachowanie i rozwój tradycji ludowych w nowych formach muzyki współczesnej.

Wykonawcy – Litewska Orkiestra Kameralna (dyrektor artystyczny Sergei KRYLOV, dyrygent Robertas ŠERVENIKAS), zespoły folklorystycne Wilna ARINUSZKA, SWIATO, TRAJKOTKA, znani litewscy muzycy Tomas BOTYRIUS (saksofon), Igoris KRAMAREVAS (trąbka), Julija MOROZOWA (fortepian), Tomas VARNAGIRIS (gitara), Nikolay ZAKHAROV (bajan), zespół HAND VOICES (perkusja), a także już znany publiczności litewskiej wykonawca grający na etnicznych instrumentach dętych Sergey KLEVENSKIY (Moskwa, Rosja). Bilety do nabycia w kasie Filharmonii oraz bilietai.lt.

27 września o godzinie 10 w Rządzie Republiki Litewskiej, odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej „Dialog kultur” – autorstwa Władimira CARALUNGA-MORAR- fotografa, który już przez wiele lat współpracuje z festiwalem „Pokrowskije kołokoła”.

Szczególnym tematem tegorocznego festiwalu jest DRAMAT LUDOWY. O godzinie 19 w rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy zostaną przedstawione dwa projekty – AKUŁOWSKAJA SWADBA (z ros. Wesele wsi Akułowo) w którym uczestniczy zespół folklorystyczny ISTOKI (Podolsk, Rosja) i NA GRANI (z ros. Na krawędzi) – projekt folklorystyczno-etnograficznego zespółu NARODNYJ PRAZDNIK (Moskwa, Rosja) wspólnie z artystami Rosyjskiego Teatru Dramatycznego na Litwie.
„Wszystko na świecie korytem kryte” – głosi przysłowie narodowe. Czyli wszystko posiada pospolitą naturę i znane pochodzenie. Projekt folklorystyczno-etnograficznego zespołu „Narodnyj prazdnik” pod tytułem „Na Grani”, to wizualno-akustyczne refleksje na temat kobiety, jej losu, życia, przeznaczenia. W życiu kobiety, tak jak w życiu przyrody, jest wiele stanów skrajnych: radość-udręka, śmiech-łzy, naiwność-mądrość, spokój-eksplozja emocji, skromność-porywczość, samotność-poczucie wspólnoty… W tradycyjnej kulturze znane są obrzędy kresowe, wiążące „Ten” świat i „Tamten”, życie i śmierć, przeszłość i teraźniejszość, dom i przestrzeń, która go otacza – rytuały, wskazujące na przejście z jednego stanu duchowego do innego. Poprzez dźwięk, intonację, piosenkę, poprzez własne głębie duchowe kobiecie przeznaczone jest odbywać obrzędy, prząść „nić przeznaczenia”. W życiu współczesnym, czas i zdarzenia są kompresowane, a postrzeganie kultury przeszłości w nieoczekiwany sposób rezonuje z dniem dzisiejszym, jakby na nowo odkrywając jej znaczenia. Trzy dekady twórczości żeńskiego folklorystyczno-etnograficznego zespółu „Narodnyj prazdnik” wypełniona wyprawami terenowymi, obcowaniem z twórcami ludowymi, pozwoliło każdej z uczestniczek zespołu nie tylko zaznać niesamowitego życia na dawny ład, ale także pojąć swóje własne przeznaczenie …

AKUŁOWSKAJA SWADBA – stare obrzędy weselne wsi ​​Akułowo (rejon Podolski, obwód Moskiewski) w wykonaniu zespołu „Istoki” i mieszkanki wsi Aleksandry Jegorowny Leonowej. O wielu rzeczach, które są istotą ludu, solą ziemi Podolskiej, członkowie zespołu „Istoki” dowiedzieli się z ekspedycji folklorystycznych po rodzimych, niezwykle pięknych zakątkach Obwodu Moskiewskiego. „Dawniej, wszystko co robił człowiek, udawało się mu składnie i lekko. Starzec zaczyna wyplatać sandały – wokół niego w oka mgnieniu zbiera się rój małych dzieci, a on im zaczyna snuć fantastyczne opowieści i bajki. Mama siada do przędzy i śpiewa piosenki jedną po drugiej, a już wokół niej starsze córki, przędzę czeszą i podśpiewują. A jak serdecznie ich pieśń brzmi! Ile pieśni w ten sposób ułożyło się we wsiach Podolskich! A dopiero gdy dziewczynę wyswatają, tu całą rodziną starać się trzeba. Jeden strój świąteczny ile wysiłku potrzebuje – i jego tkać, i szyć, i wzory koralikami konieczne wyhaftować! Wzorzyste ręczniki, w dar nowej rodzinie, do czterdziestu sztuk haftowano i nie tylko haftowano, a śpiewano też przy tym pieśni przeciągłe, smutne. Nie lada, w cudzej rodzinie żyć, trafić do teścia i teściowej.. Lecz sam ślub, któremu towarzyszą obrzędy i zaklęcia, pieśni i tańce, żarty i umiechy, stawał się drogim, wspominanym potem przez całe życie, prezentem dla młodej pary. Zacier na wesele warzono całą wsią i świetowali cały tydzień. Nikt z wesela nie wychodził trzeźwym, ale i okropnie pijanych na weselach nie było. Wszyscy się bawili, śpiewali i tańczyli ku uciesze młodych, zwłaszcza drugiego dnia. Człowiek żył i cieszył się, a to dlatego, że kochał swoją ziemię, swój dom, rodzinę, twoje dzieci, czyli wszystko, co nazywa Małą Ojczyzną..”.

Już trzeci rok, w ramach festiwalu odbywa się REDUTA FOLKLORU DZIECIĘCEGO, w której uczestniczą zespoły folklorystyczne z Litwy i goście zagraniczni. Festiwal daje w prezencie szkołom Wilna pięć wykładow-koncertów, podczas których dzieci i nauczyciele zapoznają się z tradycjami Abchazji, Białorusi, Holandii, Ukrainy, Polski Centralnej, Zachodniej Syberii, Zabajkala, Południowego Obwodu Moskiewskiego, Litewskich Staroobrzędowców. A najlepsze zespoły dziecięce – laureaci II republikańskiego Konkursu „Spadkobiercy tradycji” – wystąpią 25 września o godzinie 15 w kościele św. Katarzyny.

Tegoroczny naukowy element festiwalu – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Tradycyjna kultura mniejszości narodowych na Litwie i za granicą: stan obecny i perspektywy”, a także DYSKUSJA PLENARNA „Prawosławie – jednym z podstawowych elementów tradycyjnej kultury rosyjskiej”.

W ostatnim dniu festiwalu, 28 września o godzinie 12 w Cerkwi Najświętszej Bogurodzicy odbędzie się Koncert muzyki sakralnej MATKO PRAWDZIWA.

W tym dniu, od godziny 13 do 20 na alei Giedyminasa przy Placu V.Kudirki publiczność zapraszamy na FINAŁOWY KONCERT FESTIWALU i UROCZYSTOŚĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO.

program PK pl

Zespoly polskie na festiwalu

PODCASTY I GALERIE