VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Kongresem Oświaty Polonijnej w dniach 16-19 czerwca organizuje VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych.

zw.lt
VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Fot. Joanna Bożerodska

,,Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od roku 2010 w Ostródzie na Mazurach” – informują organizatorzy spotkania.

Światowe Zjazdy Nauczycieli polonijnych mają charakter konferencji metodycznych z udziałem przedstawicieli instytucji oraz urzędów centralnych, profesorów wyższych uczelni oraz nauczycieli, dyrektorów szkół i prezesów oświatowych organizacji polonijnych.

Oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidziany jest program towarzyszący dedykowany wydarzeniom i postaciom, którym rok 2016 poświęcony jest szczególnie ze względu na przypadające rocznice.

PODCASTY I GALERIE