VI Rejonowy Festiwal Teatrów Szkolnych Mi*m‘2021

Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Koło Metodyczne Polonistów Rejonu Wileńskiego zapraszają przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w VI Rejonowym Festiwalu Teatrów Szkolnych Mi*m‘2021.

vrsa.lt
VI Rejonowy Festiwal Teatrów Szkolnych Mi*m‘2021

Zespół ''Twardy orzeszek''/Fot. Joanna Bożerodska

Udział mogą wziąć zespoły teatralne uczniów klas 0-8 oraz IG-IVG. Pierwszy raz w historii festiwalu mogą być realizowane spektakle rodzinne oraz z udziałem nauczycieli. Przedstawienia mogą być przygotowane w następujących technikach teatralnych: słuchowisko, plan, teatr lalek (kukiełki, pacynki, lalka czeska, marionetki, teatr cieni, czarny teatr, maska), techniki mieszane.

Zwycięskie zespoły wezmą udział w XXV Festiwalu Teatrów Szkolnych, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Każdy z zespołów uczestniczących w Festiwalu prezentuje jedno przedstawienie, którego czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

W Festiwalu mogą wziąć udział spektakle przygotowane w następujących technikach teatralnych: słuchowisko, plan, teatr lalek (kukiełki, pacynki, lalka czeska, marionetki, teatr cieni, czarny teatr, maska), techniki mieszane.

Aby zgłosić chęć udziału w festiwalu zdalnym, należy do 30 kwietnia 2021 r. przesłać nagranie spektaklu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodę rodzica na adres e-mail: [email protected]

Wszystkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu pod numer telefonu: 867250214, 865502869

JURY I NAGRODY

1. Oceny prezentowanych spektakli dokonuje powołane przez organizatorów Jury.

2. Jury w swojej ocenie kieruje się następującymi kryteriami:

dobór repertuaru do wieku aktorów (wysoko oceniane będzie sięganie do literatury polskiej);

poprawność przekazywania przez aktorów tekstu (dykcja, akcent słowny i akcent logiczny w zdaniu);

grę aktorską (budowanie emocji postaci, prowadzenie dialogu między bohaterami, gest, mimikę, plastykę ruchu);

scenografię (dekoracje i kostium) – szczególnie wysoko będzie oceniana scenografia pobudzająca wyobraźnię widza;

funkcję muzyki i jej dobór;

pomysł reżyserski.

3. Wyniki zostaną ogłoszone 4 maja. Zwycięskie zespoły wezmą udział w XXV Festiwalu Teatrów Szkolnych, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie„Macierz Szkolna”

PODCASTY I GALERIE