Valdas Adamkus honorowym obywatelem Wilna

Prezydent Valdas Adamkus odbierze dzisiaj insygnia honorowego obywatela Wilna. Uroczystości odbędą się w stołecznym Ratuszu.

BNS
Valdas Adamkus honorowym obywatelem Wilna

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Decyzja o nadaniu tytułu została podjęta przez radę 2 lutego. Uroczystość wręczenia przełożono na koniec września, by dopasować ją do ważnej dla miasta daty – 28 września to dzień założyciela Wilna, Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.

Wrześniowa uroczystość również została przełożona z powodu zakażenia laureata koronawirusem.

V. Adamkus został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Wilna za to, że jego polityka prezydencka „w dużej mierze doprowadziła do tego, że Wilno stało się bezpieczną stolicą Unii Europejskiej i państw NATO, a pod jego kierownictwem Wilno stało się widoczne na świecie jako obrońca wolności demokratycznych i praw człowieka oraz miasto promujące dialog między kulturami i cywilizacjami”.

V. Adamkus pełnił stanowisko prezydenta Litwy w latach 1998-2003 oraz 2004-2009.

Valdas Adamkus będzie 20. honorowym obywatelem stolicy. Tytuł Honorowego Obywatela Wilna do tej pory otrzymali: minister spraw zagranicznych Islandii Jón Baldvin Hannibalsson i prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan (1996), ks. prałat Kazimieras Vasiliauskas oraz dyrygent i wiolonczelista Mścisław Rostropowicz (2000), przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych John Dennis  Hastert i laureat literackiej Nagrody Nobla Czesław Miłosz (2001), poeta Justinas Marcinkevičius (2002), doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Zbigniew Brzeziński (2004), wieloletni rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Jonas Kubilius (2006), architekt, założyciel grupy rockowej „Antis”‚ Algirdas Kaušpėdas (2012), poeta Tomas Venclova i prezydent Izraela Szymon Peres (2013), pierwszy prezydent odrodzonej niepodległej Litwy Algirdas Mykolas Brazauskas (2015),  architekt Algimantas Nasvytis (2016), pochodzący z Wilna malarz o korzeniach litwackich Samuel Bak (2017), prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush (2018), założyciele Muzeum Mo w Wilnie Danguolė i Viktoras Butkusowie (2019), ks. Julius Sasnauskas (2020), polityk Vytautas Landsbergis (2021).

PODCASTY I GALERIE