Vaitkus: W Wilnie staną pomniki Basanavičiusa i Smetony

W 2018 r. Litwa będzie obchodziła 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Wicekanclerz rządu Rimantas Vaitkus poinformował, że tej okazji w stolicy kraju staną pomniki Jonasa Basanavičiusa i Antanasa Smetony.

zw.lt
Vaitkus: W Wilnie staną pomniki Basanavičiusa i Smetony

Fot. Wikipedia

„Została podjęta decyzja, że oba pomniki staną w Wilnie. Sądzę, że będziemy musieli znaleźć najbardziej racjonalne rozwiązania” – powiedział w wywiadzie dla lrt.lt wicekanclerz.
Vaitkus nie mógł jednak odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu zostaną umieszczone pomniki i kto będzie autorem.

Wcześniej mówiono, że pomnik Basanavičiusa ma stanąć albo przy gmachu Filharmonii Narodowej, albo przy Domu Sygnatariuszy.

Odnośnie osoby Antanasa Smetony wśród litewskich intelektualistów przeszła dyskusja, czy w ogóle pierwszy prezydent Litwy zasługuje na pomnik. Część osób sądzi, że Smetona poprzez swe autorytarne rządy pogrzebała „młodą litewską demokrację”.

Na przykład Związek Narodowców zaproponował umieścić na Zielonym Moście pomniki czterech pierwszych prezydentów Litwy: Antanasa Smetony, Aleksandra Stulginskisa, Kazysa Griniusa i Jonasa Žemaitisa-Vytautasa.

Jonas Basanavičius to litewski lekarz, pierwszy redaktor naczelny „Aušry”. Po ukończeniu Gimnazjum w Mariampolu studiował filologię rosyjską, a następnie medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim. Ponieważ nie mógł znaleźć pracy na Litwie, wyjechał w 1880 r. do Bułgarii, potem w 1882 r. do Pragi, gdzie kontynuował studia medyczne. W 1884 r. przeniósł się znów do Bułgarii, gdzie w 1891 r. uzyskał obywatelstwo tego kraju. Był stale zaangażowany w sprawę odrodzenia Litwy. W roku 1904 powrócił do ojczyzny. W 1905 r. był organizatorem Wielkiego Sejmu Litewskiego w Wilnie. Był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy 1918 roku.

Antanas Smetona to litewski działacz społeczny į polityk, jeden ze współzałożycieli odrodzonej Litwy. Był pierwszym prezydentem Litwy w latach 1919–1920. W 1926 r. stanął na czele przewrotu wojskowego. O 1926 do 1940 r. sprawował rządy autorytarne, jako prezydent Litwy.

Po przyłączeniu Litwy do ZSRR Smetona początkowo wyemigrował do Niemiec, a później do Stanów Zjednoczonych.

PODCASTY I GALERIE