V Międzynarodowy Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Masz ukończone 16 lat, lubisz muzykę, śpiew, poezję - nie zwlekaj, zgłoś się do udziału w Międzynarodowym Konkursie piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”, który odbędzie się 5 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o 18 godzinie.

zw.lt
V Międzynarodowy Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Fot. Joanna Bożerodska

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

1. Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej

2. Piosenka dowolna, wykonana w dowolnym języku (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

  • bezbłędne wykonanie utworów
  • odpowiedni dobór repertuaru
  • wrażenie artystyczne
  • własna interpretacja

Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.

– zwrócenie uwagi wykonawców na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.

– wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy i uczestników innych państw oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody.

Dla uczestników konkursu 6 listopada odbędą się warsztaty wokalne w trybie zdalnym.

Zgłoszenia uczestników:

Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia w wolnej formie na adres mailowy organizatora: osiecka.wilno@gmail.com do dnia 25 października 2020 roku.

Forma zgłoszenia:

Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)
Instruktor wokalny (opcjonalnie)
Telefon (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Repertuar (wymagane)

Wsparcie merytoryczne:

Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116. osiecka.wilno@gmail.com

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski.

Fot. Organizatorzy

PODCASTY I GALERIE